Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2668
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call number 2Qq C 41
Title of volume Tomic ( al llom a ploma)
Copied 1723 a quo (data de la traducció italiana que es menciona en nota al primer foli de guardes i que es copia en aquest volum)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + I-XV + 1-367 + I
Collation volum format per quinions, el darrer és un senió
Page Layout 1 columnes (a tot el vol.)
23 línies (f. 2)
Size relligadura 215 × 155 x 55 mm (al pla anterior)
pàgina 205 × 146 mm (f. 2)
caixa 165 × 120 mm (f. 2)
Hand cursiva del segle XVIII
Watermark cercle tres cercles, el del mig amb lletra "P", el primer amb "lluna creixent" i amb creu (ff. 80-81)
Other features Reclams: a cada pàgina
Pautat: volum sense pautar
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga, en pergamí sobre cartó i talls jaspiats. Al marge inferior del llom, dues etiquetes de la Biblioteca amb la signatura. Una altra en el marge inferior interior de la coberta anterior. "IV" escrit a ploma al marge superior esquerra d'aquesta mateixa coberta
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Tomic et al. (2009), Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya 50
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Còpia bilingüe, amb la traducció italiana escrita al verso dels folis, i el text català transcrit al recto. A l'interior de la coberta es veu un ex libris amb la llegenda ‘"AD ORNAMENTUM PATRIAE CIVIVMQUE SVORUM VTILITATEM" i l'anagrama "S.P.Q.P". Pl: 2Qq Lit: C. A la primera guarda s'ha anotat: “Questa storia fu scritta e tradotta in italiano dal volume stampato in lingua catalana da d. Giacomo Calafato Romano nel 1723”. Ens trobem davant d'una còpia manuscrita realitzada a partir de l'edició de 1519. Al verso dels folis 1 i 3 de guardes, altre ex-libris, també amb l'àliga i el mateix anagrama, amb la inscripció "Congregavit de Regio= | nibus libros.2:Mac.cap.2". Al centre de la corona de llorer, la signatura del volum afegida a ploma.

1723 a quo és la data de la traducció italiana que es menciona en nota al primer foli de guardes i que es copia en aquest volum.

Els quinze primers folis han estat numerats modernament, a llapis, al marge inferior esquerre (és a dir, a l'interior). Resta del volum numerat per la mateixa mà que copia el text (es tracta de la mateixa tinta) en xifres aràbigues.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6876
Location in volume ff. i-xv + 1-367
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. i] Conquestes e Histories dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona. Nouament estampats
tit.: [ f. ii] Aci comencen les Histories, e conquestes dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, compilades per lonorable Mossen Pere Tomic Caualler, les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Zaragoza
dedic.: [ f. ii] Al molt Reurend Senyor en Dalmau de Mur … [ f. xv] … e fou lo 13o Rey de Arago, e Comte de Barcelona
text: [ f. 1] Capitol Premer. [sic] Qui trata de la Creacio del mon, e deles coses que nostre Senyor y feu. Deuen saber que nostre Senyor Deu, qui comencament de totes coses, feu, e crea lo mon, e totes altres coses segons e[s] trobat en lo premer liure de la Biblia apellat Genesis … [ f. 367] … qui mori uiuint dit Rey e Senyor. Fins. [sic]
colofó: [ f. 367v] A laore gloria de nostre Senyor Deu e honor de los gloriosos Reys de Arago, Comtes de Barcelona, e de nostra Nacio Cathalana, es estampats lo present libre, en la nobla Ciutat de Barcelona, per mestre Johan Rosembach Alamany a 20 del mes de febrer 1519
Record Status Created 2003-10-07
Updated 2016-03-30