Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2667
Name Miralles (Mossèn), altre Miquel Miralles
Sex H
Associated Persons altre: Miquel Miralles, poeta
Author of texid 3372 Miralles, Les perles nou que vós haveu triades
texid 3373 Miralles, Los sants pastors, en la nativitat, escrit
texid 3374 Miralles, Quan yo bé pens lo que jamés pensava
texid 3375 Miralles, Un rich joiel natur'à produït
Record Status Created 1997-08-25
Updated 2018-04-06