Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2667
City and Library Saragossa Biblioteca Universitaria
Collection: Call number 275
Title of volume CONQUIS | ta | de los | Reyes de | Aragon ( al lloc del teixell a ploma)
Copied 1751 [?] - 1850 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + i-c + 1 post. + I
Page Layout 1 columnes (ff. 1-100)
30 línies (f. 2)
Size pàgina 181 × 26 mm (f. 2)
caixa 155 × 95 mm
Hand cursiva del s. XVIII
Pictorial elements sense cap mena de decoració. Al f. 1 post es veu dibuixada la marca d'impressor amb el colofó manuscrit de l'edició de 1496
Condition molt bon estat
Binding en pergamí amb tanques de cuir
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note es tracta d'una còpia manuscrita tardana feta a partir d'un incunable

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6875
Location in volume ff. 1 prel.-6prel. + i-[ci]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 1 prel.] Conquestes e histories dels Reys de Arago e comtes de Barcelona nouement estampats
rubr.: [ f. 2 prel.] A4Ci començen les histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona compilades per lo honorable mossen Pere Tomic caualler les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Saragossa
dedic.: EL molt reuerend senyor lo senyor en Dalmau de mur per la gracia diuina archabisbe deCeragoça … [ f. 2 prel.v] … he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de … [ f. 6 prel.] … Capitol. xlviij qui tracta com lo rey don Johan de nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo xiij rey de arago e comte de barçelona. folio. c
tit.: [ f. 1] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com Deu feu lo mon en sis dies
text: Deueu saber que nostre senyor deu qui es començament … la reyna dona Johana muller sua qui mori viuint dit rey e Senyor
colofó: A la or e gloria de nostre senyor deu e honor dels glorios [sic] Reys de Arago comtes de Barçalona e de nostre nacio catalana es stat stampat lo present libre. En la noble ciutat de Barçalona per mi mestre Johan Rosembach Alamany a del mes de Febrer mil. cccc.lxxxxvj
Record Status Created 2003-10-07
Updated 2014-01-05