Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2665
Name Francesc de Mèscua, poeta
Sex H
Milestones Lloc vinculat València
Affiliation poeta
Author of texid 3365 Francesc de Mèscua, Anuig al mon, per fort que sia, escrit
texid 3366 Francesc de Mèscua, Fermant los ulls alt en l'amor eterna, escrit
Record Status Created 1997-08-25