Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2663
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 87 | Antic 113
Title of volume CORTS | DE | CATALUNYA | DE | 1512-42 ( al teixell de pell vermella en lletres daurades)
Imprint Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. (Estrader, a partir de l'orla i l'escut)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
ff.: 108 = I + 2 en blanc + 12 + 1 + 34 + 1 + 24 + 1 + 31 + 2 en blanc + I (fol. del volum)
Collation a-b6
Page Layout 42 línies (f. a vi)
Size pàgina 270 × 190 mm (f. a vi)
caixa 221 × 147 mm
Font gòtica
Watermark creu dins d'un cercle amb boles i creu (als folis de guarda)
Pictorial elements Il·lustració portada a dues tintes, amb escut de Catalunya coronat al centre, orla de quatre peces diferents, la inferior amb àngels, la de la dreta amb motius renaixentistes de jardí les altres amb motius vegetals més senzills
Caplletres: caplletres de quatre i cinc unitats de pauta gravades amb decoració vegetal (al text)
Condition exemplar guillotinat, afectat per l'òxid i la humitat. Sense foliació original. En blanc el f. b viv i el següent, de paper posterior. Al foli final, a la part inferior, taula a dues columnes. Sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pell clara sobre cartó. Talls tintats de vermell. Guardes d'època de la relligadura
Previous owners (oldest first) Ajuntament de Ripoll (segells a la portada i al f. 10)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 24 , n. 83
Note algunes anotacions manuscrites i subratllats. Volum ja digitalitzat, però encara no accessible per Internet (nov. 2008). Obra enquadernada juntament amb d'altres constitucions separades per folis en blanc

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6844
Location in volume ff. a i-b vi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a i] Constitucions fetes perla molt alta Senyora Reyna dona Germana consort e loch tinent general del serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago deles dos Sicilies &c. En la sizena cort de Cathalunya celebrada atots los Regnes de ça mar enla Uila de Monço En lany M.D.e dotze
acc.: [ a ii] I4N nomine domini nostri Jesu christi. Pateat vniuersis et singulis
intitulatio: Quod nos Germana dei gratia regina Aragonum … marchionis Oristanni et Gocieni
intr.: Attendentes curias generales … ac actus curie facimus :statuimus:sancimus: et ordinamus sub forma: et declarationibus infrascriptis
tit.: Que al nombre dels iuristes del Real Consell sien anadits [sic] quatre juristes. Capitol primer
text: P5Rimerament com experiencia haja monstrat [sic] que lo nombre dels vuyt juristes statuit enla cort per lo senyor Rey celebrada enlo monestir de sancta Anna de Barçelona … [ b iiiiv] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie vile Montissoni vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebratur die secundo mensis Septembris anno a natiuitatis domini millesimo quingentesimo duodecimo Regnorumque dicti domini regis viri et domini mei colendissimi videlicet Sicilie vltra tarum anno .xlv. aragonum et aliorum .xxxiiij. Sicilie autem citra farum et Hierusalem decimo .R.
conf.: Signum ✠ Germane dei gratia Regine … ac juramus eisque bullam regiam pumbleam impendenti iussimus apponendam. La Reyna
auten.: Sig ✠ num incliti alfonsi de aragonia … [ b v] … vile de Arbucio R.
testimonis: Testes qui premissis presentes fuerunt … et omnes predicti firmauerunt
tit.: [ b vv] Priuilegi atorgat al stament ecclesiastich prouehint que los trenta dies donats al Canseller per declarar sobre les contencions de juridictio: sien continuus e començen a correr apres dels cinch dies concedits als arbitres comuns
intr.: N5Os Germana dei gratia Regina Aragonum … sic se habet
salutatio: Molt alta y molt poderosa Reyna nostra … per sa Real Magestat
text: que seguint se contencio de jurisdictio entre la cort ecclesiastica de vna part e la cort secular dela part altra … hajen esser donades dins los primers quinze dies dels dits trenta dies sens donar major dilacio sino que part dela cort ecclesiastica sia demanada. Plau ala senyora Reyna
conf.: augustinusi [sic] Uicis … [ b vj] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus Regio sigilo impendenti munitam
datatio: Datis in villa Montissoni die primo die primo [tatxat] mensis Septembris Anno anatiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo. Regnorumque dicti domini Regis … et Hierusalem decimo. La Reyna
testimonis: Uidit. augustinus … et Celdran pro geneli [sic] Thesaurariorum
tit.: Taula deles presens Constitucions capitols de cort:e priuilegis
índex: [ b vjra] Que al nombre dels juristes del Real consell sien anadits quatre juristes. Capitol. primer. … [ b virb] … Priuilegi atorgat al stament Ecclesiastich. Finis. Cum Priuilegio
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3239
City and Library Barcelona Els llibres del Tirant
Collection: Call number Cat. 2013, núm. 6
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Condition en bon estat, la portada ha estat mínimament restaurada als marges
Binding moderna, amb les armes d'aragó gravades en vermell
References (most recent first) Catalogat a: Els Llibres del Tirant (2013-05), Catálogo de libros y manuscritos antiguos 1482-1842 (Catálogo núm. 20) , n. 6, inclou reprod. portada
Note Núm. 6 del catàleg de 2013 de la llibreria “Llibres del Tirant” que l'oferia al preu de 7000€

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3219
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 495-506
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2018
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number R-331-12
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Size pàgina 287 × 206 mm (f. 5)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat. Al marge superior, guillotinat, restes de la foliació del volum on es trobava inclòs l'imprès, a tinta i en xifres romanes, indistingibles, però coincidents amb les de R-331-13 d'aquesta mateixa biblioteca. Folis a iv i b vjv en blanc
Binding sense relligadura, fullet extret d'un volum de dimensions més grans, que tenia els talls jaspiats en blau. Mateixes característiques que el fulletó R-221-13 de la Biblioteca
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil (anotacions de Roque Pidal al f. b vjv sobre el lloc on es guardava el llibre)
References (most recent first) Uulders (2009), “'Letres qui van per tal afar.' Un nouveau salut occitano-catalan et la fortune du genre en Catalogne (I)”, Estudis Romànics
Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note passatges subratllats i anotacions marginals a ploma en llatí, del segle XVI, igual que R-221-13. També com aquest exemplar, va pertànyer a un jurista anònim

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1997
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “C” XVI-A/85
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
References (most recent first) Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer

Record Status Created 2003-06-29
Updated 2017-06-09