Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2659
Authors Desconegut
Titles Oració a la beata santa Caterina
Oració a santa Caterina
Incipit & Explicits text: Beata santa Catarina | verge fou e regina … e de malla mort a morir
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8ï 7ï 7ï 7ï 7ï 8 7ï 6ï 7ï 7 6ï 6ï 6ï 7ï 7ï 6ï 7 8: aaaaabacadaaefeecg
References (most recent first) Cabré et al. (2000), “Beata santa Catarina [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 23
Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 49 (ed. ref.)
Subject PREGÀRIES
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2324
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness p. 44 f. cxxiiiv f. clxvv f. xviiiiv
Title(s) Desconegut, Oració a la beata santa Caterina, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Aquesta es laoracjo de senta catarjna
text: Beata santa catarjna / verge sou e regjna | blanqua sou com flor despjna / filla | sou del Rey de grecja … de carçe e de presso / e de malla mort amorjr
Poetic Stanza 18 vv.
Note El text està disposat en nou línies d'escriptura, sense marcar cap separació entre els versos. Ocupa un espai que va romandre en blanc.
ID no. of Witness 2 cnum 3352
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 21
Title(s) Desconegut, Oració a la beata santa Caterina, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] Jhesus CHrist
rubr.: La oracio de sancta katerina
text: Beata caterina | verge fujst e rejna | ffilla del Rey de grecia | tan blanca es com flor despjna | ala en Alexandria | nasque esta verge digna | al pare dihen costa | ala mare terquerjna | ala jntanta posaren per nom beata Caterina | O verge plena de gracia | sens tota mantinensa | que per deu ffos penada | beneyta sia la persona | qujt te per aduocada
Poetic Stanza 15 vv.
Note aquest testimoni, que hem transcrit íntegrament, divergeix de la versió copiada al manuscrit de Marsella i editada per Lieutaud. Escrit a línia seguida
ID no. of Witness 3 cnum 559
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 92 (BITECA manid 1157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 71v-72v
Title(s) Desconegut, Oració a la beata santa Caterina, escrit 1400 - 1500
Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 71v] Madona santa | Caterina dona sen era | fina fila son del Rey de grecia … …]uet lapada
Condition fragment
Note Lletra molt poc acurada, text tallat pel relligador, folis finals gairebé inintel·ligibles
Record Status Created 1992-06-15
Updated 2017-05-16