Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2657
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1126 | Antic P-15 | Antic O-58 | Antic 9-6-7
Title of volume P-15 | FVEROS | del Rey | D. Mar | tin | a Valen | cia ( al teixell)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 76 (= I + 1-74 + I) (fol. mod. a llapis)
Collation 114 24 326 44/3 56 64 710
Page Layout 29 línies (f. 12)
34 línies (f. 61)
Size pàgina 294 × 215 mm (f. 12)
caixa 188 × 120 mm
caixa 200 × 135 mm (ff. 54-63 (mides f. 61))
Hand semigòtica diverses mans, algunes amb trets de la bastarda
Watermark claus dues claus creuades (als ff. 1-45)
muntanya de tres cims encerclada amb creu (als ff. 46-53 i 65-74)
carro de dues rodes (als ff. 54-64)
Pictorial elements Caplletres: caplletres i inicials en vermell (ff. 1-52 i 65-74)
Rúbriques en vermell (ff. 1-52 i 65-74)
Altres: cap tipus de decoració (resta del volum)
Other features Justificació: a punta de plom i tabeliònica (folis 54-63, només doblegant el marge exterior)
Perforacions: quatre perforacions fetes amb compàs
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals al marge interior
Condition maltractat pels corcs; dos folis (53 i 64, amb títols de les obres) afegits entre els quaderns quart i cinquè i sisè i setè, respectivament
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:389-90

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6113
Location in volume ff. 1-52v i 64-67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] N4os [en] Mar[ti] [p]er la gracia de deu Rey darago d[e] (…)
dispositio: [En]tenens que fundament de perpe[tu]al stabilitat … [ 1v] … e consentiment dela dita cort et per acte de aquella
text: T2ot Rich hom o noble caualler o h[ome] de par[at]ge o Ciutad[a] honrat o hom de vila … [ 67r-v] … et aixi inter parauladament sia se [f. 67v] gujt per los djts sis anys
conf.: Quiquidem fforj seu ordjnaciones prouisiones ac capjtula fuerunt per nos … fujt hic proposta jmpendenti (…) Domino Rex (…) Raymundo de (…) nostrendum Signum mej Raymundj de cumbjs (…) foros ordinaciones et prouisiones etcaetera
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6115
Location in volume ff. 54-63v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5182
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. De restitució dels menors
Language català
Date promulgat 1395 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] De restitucio dels menors
text: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica Capitol que comença A menor de .xx. anys … [ 67v] … e del jurat Ciutada e del aduocat quis ha affer segons tenor dela dita senyorja del dit Rey en Marti
Record Status Created 2003-01-22
Updated 2016-01-24