Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2656
Authors Desconegut
Titles Vespres del sant diumenge
Hores de la santa passió
Flor del saltiri
Horae de Passione Domini nostri Jesu Christi
Incipit & Explicits rubr.: Asi comensen les vespres del sant dicmenge les quals son tretes de la flor del saltiri e digats al principi lo pater noster etc. ut supra
text: Uos senyor sots sens comensament e sots engendrat ans de aquella stela que es apellada luciffer vos sots resplendor e claredat dels sants … Iherusalem iherusalem senyor vos loha / e Syon vos beneheix / qui donats la ueu axi com llana / e la neula stampats axi com al[.]ma / o apols / E confortats les portes de iherusalem e de syon E donats benedictio a tots aquells qui speran en la misericordia vostra
Date / Place traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2321
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 92 (BITECA manid 1157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 45v-54v
Title(s) Desconegut, Vespres del sant diumenge (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 45v] A3si comensen les vespres del sant dicmenge les quals | son tretes dela flor del sal-tiri [f. 46r] e digats al principi lo pater | noster &ct. vt supra
text: [ 46] U3os senyor sots sens comensa|ment e sots engendrat | ans de aquella stela que | es apellada luciffer vos sots res|plendor e claredat dels sants … [ 54v] … I3herusalem iherusalem senyor | vos loha / e Syon vos be|neheix / qui donats la ueu | axi com llana / e la neula stam|pats axi com al[.]ma / o apols / E | confortats les portes de iherusalem e | de syon E donats benedictio a tots aquells qui speran en la misericordia vostra
Record Status Created 1992-06-15
Updated 2014-07-20