Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2655
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-26
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I-cciiii (= ccv) + 3
Collation a-r8 r8 s8 s8 t-z8 τ8
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades; portada en vermell amb gravat xilogràfic de la Verge de Montserrat dins d'una orla de quatre peces impresa en negre; al f. Iv gravat xilogràfic del Calvari dins d'un marc de quatre peces; al final, marca de l'impressor; nombrosos gravats al llarg del volum: f. XXXVIv fugida a Egipte, f. LI bateig de Crist, f. LVII Crist tentat al desert, f. LXX Crist i un vaixell (són dos peces separades de qualitat molt diferent), f. LXXV decapitació del Babtista, f. XCV el mateix Crist que apareixia amb el vaixell ara amb dos jueus (també dues peces), f. XCVII al costat d'una caplletra un gravat menut que r
Condition manca el colofó als exemplars de la BdC; errates als ff. xxxiii (en lloc de xxxiiii), lxx (lxxiii), cli-clxv (clii-clxvi), clxiii (clxvi), clxvii-cxci (clxviii-cxcii), cxlxxxix (cxciii), cxciii-cciiii (cxciiii-ccv); és en blanc el lloc corresponent al f. i
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor XIX , n. 290224
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 527-28 , n. 42
Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. B-2725
Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 121798
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) I , n. 343
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 242
Note exemplar en una exposició en juny de 2003, no l'hem pogut revisar; a partir del f. XXX els gravats han estat descrits de l'exemplar BdC 11-VI-62
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-vi-26&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-24 catàleg vist 2017-05-25

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6104
Location in volume ff. i-cciiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1858
Johannes de Caulibus. Meditacions de la vida de Jesucrist ([?])
Language català
Date traduït 1475 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Uita Christi del Seraphic doctor sanct Joan Bonauentura traduhit de lati en romanç:a gran vtilitat dels deuots qui enla vida y passio de nostre redemptor contemplar desigen:per vn deuot religios del monestir de Montserrat dela orde de sanct Benet
tit.: [ ii] Nota quantes gracies alcança lo christia qui en la passio del senyor deuotament contempla
text: [ iiv [al peu del gravat]] Egreditur virga de radice iesse: τ flos de radice eius ascendet etcaetera. Esaye. xj. cap.
tit.: [ iii] Epistola
prol. tr.: A la molt Reuerenda y virtuosa senyora mare en christ sort Leonora vilarig abadessa de Jerusalem: escriu vn seu deuot enles contemplacions dela vida de nostre senyor:segons lo egregi y seraphico doctor sant joan bonauentura [ v]
tit.: [ viv] Prolech
prol.: Prolech en les contemplacions sobre la vida de nostre senyor Iesuchrist:ordenat per lo deuotissim y seraphico doctor sanct Joan Bonaventura que dirigi ell a vna deuotissima religiosa
tit.: [ τ vv] Taula dela present obra [ τ vijv]
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu: e dela gloriosa verge maria mare sua: senyora nostra. Es finida ab gran diligencia: la deuota obra anomenada Uita christi de sant Bonauentura. Estampat en la insigne ciutat de Barçelona: per mestre Johan Rosembach alemany. En lany de la Incarnacio de nostre senyor deu: a. viij del mes de Febrer. Mil.D.y.xxij
Associated Persons Atribució autoria: Bonaventura (S.) Doctor Seràfic, Cardenal
Note el colofó prové de Lyell, no vist
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1909
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-62
Title(s) in copy Vida de Christo ( a ploma al llom, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + xxx-cciiii + 2 + I
Collation d1 e-i8 k1-4/6-8 l-r-r-s-s-z8 τ8
Size pàgina 200 × 141 mm (f. xxx)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, exemplar amb taques d'humitat. Falten els ff. LXXVI-LXXVII i del f. XCXI només en resta un bocí (restaurat amb paper afegit); entre els ff. XXX i XXXIII hi ha un taló corresponent a un dels folis perduts del quadern “d”. Errades a la foliació: se segueixen XXXIII-XXXIII-XXXV-XXXVI, LXX per LXXIII, repeteix el f. LI, duu CLXIII per CLVI, CLXXXIX per CXCII
Binding pergamí flexible, amb tires de badana per tancar-la, antiga i restaurada, no sempla l'original
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Note al f. CXIII invertit, una firma al peu “Gay Ca [sia]” [?]; alguns passatges ratllats a tinta al f. CLXVIIr-v
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-vi-62&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-52 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1910
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
External description
Writing surface Paper
Format 4t
References (most recent first) Lamarca (2006), Inspecció personal
Note exemplar de dubtosa existència

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1911
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.62.c.4
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis II + iii-cciiii + 2 ff. no numerats + 1 bocí del foli on es trobava el colofó + facsímil del colofó + I
Size pàgina 210 × 143 mm (f. vi)
Condition manquen els ff. i-ii, vii, xxxiii-xxxviii, li-liiii, clxxii-clxxiii, clxxxvij, cxc-cxcii; el f. xxxix i el clxxiiii estan una mica mutilats, al marge de la relligadura; errates en la foliació: lxx (en lloc de lxxiii), cli-clii (clii-cliii), clxiii (clxvj); del darrer foli imprès, amb el colofó, tan sols se n'ha conservat un bocí, al qual li segueix una reproducció facsímil
Binding en pergamí sobre cartó i talls tintats de blau
Previous owners (oldest first)
Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic (enganxina al primer foli imprès: “De la libreria de Dn. Jaime Ripoll Vilamajor”)
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 33
Note notes marginals a ploma; al revers del foli facsímil que inclou el colofó s'ha copiat amb caracters tipogràfics: “Reproduced from the copy in possession of James P.R. Lyell. July 1924”; a la segona guarda està escrit: “Als 23 de ibra [?] any 1697 lo Capella Mo Pera Capde Vila y Dr. Claret […] y mols amotinats que ya ala vila”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1913
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Segle XVI.4o.45
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Size pàgina 225 × 170 mm (f. xxv)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
State exemplar incomplet
Condition manquen els ff. i-xxiiii i a partir del f. clxxxix
Binding en pergamí, malmesa
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note anotacions manuscrites als marges, la majoria es poden datar al s. XVII i són en català. A l'interior de les cobertes també hi ha anotacions manuscrites i el segell de la Biblioteca de Montserrat

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1914
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 1007 | Antic R. 1023
Title(s) in copy VITA Christi ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation a-r8 r8 s8 s8 t-z8 τ1-5
Size pàgina 209 × 150 mm (f. vi)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, de la taula, només se'n conserva el primer foli, numerat cciiii, la resta manca, havent-se perdut també el colofó. Presenta les mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal
Binding relligadura antiga, ss. XVI-XVII, en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Jaume Andreu, bibliòfil [?] (al frontispici: “P. M. S. Pablo Andreu”)
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 55

Record Status Created 2003-01-01
Updated 2017-05-25