Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2654
Name Francesc de Sant Ramon, poeta
Sex H
Milestones Floruit 1474
Lloc vinculat València
Affiliation poeta
fe catòlica romana
Author of texid 3332 Francesc de Sant Ramon, Qual dignitat ab la vostr·és egual, escrit 1474 ca.
Record Status Created 1997-08-24
Updated 2007-07-02