Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2651
Name Joan Verdanxa el Menor, poeta
Sex H
Milestones Floruit 1474
Lloc vinculat València
Affiliation poeta
Author of texid 3328 Joan Verdanxa, Port de virtuts, no perillosa plaja, escrit 1474 ca.
Record Status Created 1997-08-24