Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2649
Name Joan de Sant Climent, poeta
Joan de Santcliment
Sex H
Milestones Floruit 1474
Lloc vinculat València
Affiliation poeta
Author of texid 3441 Joan de Sant Climent, Los fats cruels, per migà de Fortuna, escrit 1450 ca.
texid 3326 Joan de Sant Climent, Santa dels sants, pus sou vengud·al segle, escrit 1474 ca.
Record Status Created 1997-08-24
Updated 1999-11-30