Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2642
Format llibre. edició. imprés
Author Luci Anneu Sèneca
Title Llibre de virtuoses costums. Traducció del 'Liber de moribus' per Martí de Viciana (segle XV)
Associated persons Jaume Riera i Sans (Ed.)
Series Biblioteca Escriny. Col·lecció de Textos Medievals Breus, 7
Place / Publisher Barcelona: Edicions del Mall
Date / Location 1987: pp. 61
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 2399 Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.
Source of Data for Witnesses cnum 1930 MS: Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2, 1491 - 1510
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1991-12-08
Updated 1998-12-03