Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2642
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (1) | Antic 92-3-52; R/342 (1)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-31 (fol. moderna a mina de plom, al marge inferior en posició centrada)
Collation A-C8 D7
Page Layout 29 línies (f. a iij amb algunes en blanc)
32 línies (f. A iijv)
Size pàgina 185 × 130 mm (f. a iij)
caixa 155 × 90 mm
Font gòtica
Watermark mà (f. a iij)
Pictorial elements Xilografies alguns gravats ocupen l'espai de tota la pàgina, al f. A ij una crucifixió amb la Verge, la Magdalena i sant Joan (que es repeteix al f. D 4v), al f. A iiijv els instruments de la passió (repetit al f. C 6v), al f. C vijv davallament de la Creu, al f. C viijv santa Maria de la Soledat en oració
Caplletres: sense caplletres
Condition en bon estat. El f. A jv és en blanc. És ben possible que el darrer foli perdut del quadern D, en posició final, en realitat fos en blanc
Binding moderna, coberta de vellut morat, amb talls daurats i les guardes folrades amb acabat nacrat
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell que indica el llegat)
Associated Texts el f. [C vij] conté uns texid 5301 Desconegut, Versos devotíssims a la creu contemplant els sagrats misteris d'aquella llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 26664 i 198054
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 132 , n. 174
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València I:147-48 , n. 449
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 11 , n. 40
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… I
Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 1190
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2112
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España II:114-18
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 232-33
Catalogat a: Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks , n. 301 nota
Antonio (1783-88), Biblioteca hispana nova, sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia I:614
Note Palàcios transcriu i reprodueix aquesta edició en facsímil. Aquest exemplar forma part del volum factici conegut amb el nom de “El Nazareno”. Algunes obres tenen foliació independent feta modernament a llapis, al marge inferior centrada; l'ordre de la peça al volum va indicat per un número fet a llapis a l'angle superior extern. Segells negre i vermell de la biblioteca en diversos indrets

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6014
Location in volume ff. [a j]-[d vij]v
ff. 1-31v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5158
Jaume Beltran. Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] Obres contemplatiues y de molta deuocio nouament trobades en loors dela sanctissima creu ab altres piadoses cobles dela intemerata verge Maria deles dolors y dela soledat molt vtils y profitoses ala salut deles animes y consciencies nostres ab vns versos latins loant al sacratissim arbre dela vera creu
tit.: [ a ijv] Preambol
pream.: L2Esta y ab affectada atencio vista / y deuotament ponderada per lo molt noble .S. don francisco de fenollet la subseguent obra dela creu / per jaume beltran y vicent Ferrandis trobada … y obeir los justissims preceptes y manaments de aquell / dona jaume beltran principi al prolech en la forma seguent
tit.: Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
text: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don francisco / poeta stimat … [ [d vij]] … dar vos podeu / molt gran lahor sens mida. | Que yo sens vos / ni veig ni se quem faça | puix sou lo braç quel vniuers abraça. | Fi
colofó: [ [d vij]v] A .xij. del mes de Febrer del any de la natiuitat de nostre senyor y Redemptor deu Jesus mil sinchçents e quinze per los magnifichs jurats dela insigne çiutat de Valencia: fon otorgat priuilegi a Jaume Beltran e viçent Ferrandis ab acte rebut per lo discret en jaume eximeno Notari escriua dela sala e continuat en lo degut libre de aquella enlo desusdit dia e any / que ningu no gose Estampar / ni fer estampar les preçedents obres dins la contribuçio de dita çiutat / fins a passada Pasqua de resurrectio del any Mil.D.e xvj. E aço a pena de dos çents floris e perdre tot lo que delles sera estampat e foren impresses e
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7389
Location in volume ff. a ijv-[c vj]v
ff. 2v-22v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5298
Jaume Beltran. Aquell fenoll tendre ab rames molt belles
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ijv] Preambol
pream.: L2Esta y ab affectada atencio vista / y deuotament ponderada per lo molt noble .S. don francisco de fenollet la subseguent obra dela creu / per jaume beltran y vicent Ferrandis trobada … y obeir los justissims preceptes y manaments de aquell / dona jaume beltran principi al prolech en la forma seguent
rubr.: Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
prol.: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don francisco / poeta stimat … [ a iiij] … per ser tan poqueta / que jens no sipar | De sinch o set cobles / tots dies vem obres | que tenen mes vicis / que plagues los pobres
rubr.: [ [a v]] Cobles en honor y gloria de iesus saluador nostre y dela sua santissima creu: enles quals se reciten moltes excellencies / y laors de aquella / fetes per Jaume beltran y Vicent Ferrandis
rubr.: Jnuoca ferrandis
invoc.: A vos etern princep / clar sol de justicia | lançant los raigs vostres / en est mon escur … Y feu quen seruir vos / despenga ma vida | y en lanima porte / la creu insignida
rubr.: [ [a v]v] Ferrandis y comença la obra
text: [ [a v]v] Ador vos creu santa / gran arbre de vida | plantat en lasgleya / yen mig del cami … [ [c vj]] … Valeume sagrada / donchs tostemps queus cride | puix tant aloar vos / atots hi conuide
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7366
Location in volume ff. a ijv-[c vj]
ff. 2v-22 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5299
Jaume Beltran. Aquell fenoll tendre ab rames molt belles
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ijv] Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
text: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don fransisco / poeta stimat | en obra tan santa / vent tals marauelles … [ [c vj]] … del alt rey insigne / los titols brodats. | Valeume sagrada / donchs tostemps queus cride | puix tant a loarvos / atots hi conuide
Poetic Stanza 39 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6843
Location in volume ff. d iij-[c vj]
ff. 3-22 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5300
Vicent Ferrandis. A vós, digne Anna Torrella discreta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iij] Ferrandis
text: A vos digne anna / torrella discreta | douelles benignes / pastor axcellent | a vos que la regla / seruau molt estreta … [ [c vj]] … los quals com a çegos / no veren son dan. | Donchs prech vos creu santa / que quant sia hora | ab vos me defense / daquell quim deuora
Poetic Stanza 38 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7390
Location in volume ff. [c vij]v-[c viij]
ff. 23v-24 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5302
Jaume Beltran. Mar d'amargors, profunditat de penes
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c vij]v] Ala sacratissima verge maria deles dolors contemplacio feta per lo mateix Jaume beltran
text: [ [c viij]] Mar damargors / profunditat de penes | pelech sens fons / y çentre dela graçia … Donchs golf segur / humil verge maria | surgiu me vos / al gran port dalegria
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6842
Location in volume f. d [j]r-v
f. 25r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5211
Jaume Beltran. Feu tots tenors ab so de moltes làgremes
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d [j]] Estrams fets per lo mateix jaume Beltran en vna joya ques dona a qui millor ajudaria aplanyer / y plorar / ala sacratissima e inmaculada verge maria dela soledat / y porta lo sobredit beltran ala joya vna paga acomparada casi / en alguna manera a ella intemerada senyora nostra mes que totes altres adolorada / hi vna altra obra ala honor hi ans de presentar ninguna de dites obres / presenta los subseguents estrams exhortant aplanyer / y condoldre atots los fidelissims crestians / y deuots seus per les affliccions / e intensissima dolor / y pena que senti dela mort y passio de son fill deu jesu
text: Feu tots tenors / ab so de moltes lagremes … [ d [j]v] … puix per gran dol / ni vol menjar ni caça
Poetic Form estramps
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6845
Location in volume ff. d [j]v-d iij
ff. 25v-27 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5213
Jaume Beltran. Lamenten los àngels; los hòmens gemequen
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d [j]v] Lo mateix Beltran ala honor
text: Lementen los angels / los homens gemequen … [ d iij] … que lanima porte / cuberta de sarga
Poetic Stanza 5 x 12
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Exclamacio de nostra senyora”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6846
Location in volume ff. d iij-d [iiij]
ff. 27-28 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5214
Jaume Beltran. Aprés que·l gran Pago, etern per natura
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d iij] Del mateix jaume beltran ala joya portant vna paga
text: Apres quel gran pago / etern per natura … [ d [iiij]] … puix per nostra culpa / lo pago feu paga
Poetic Stanza 6 x 12
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7391
Location in volume ff. d v - [d vj]
ff. 29-30 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3587
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Alçant los ulls en creu per a mirar-te
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d v] Dona fi ala obra ab aquesta deuota contemplacio al crucifix
text: Alçant los vlls / en creu per amirarte … [ [d vj]] … fes quen los çels / mos senys te glorifiquen. | Fi
Poetic Stanza 6 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6847
Location in volume ff. [d vj-d vij]
ff. 30-31 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5215
Jaume Beltran. Si vull lloar la molta excel·lència
Language català
Date escrit 1515 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d vj]] L2Aors al molt suauissim y dolç nom de Jesus fetes per Jaume Beltran / en vna Joya ques dona en la parrochial esglesia de sancta Creu / ahon molts bons trobadors / y digueren loant lo cada hu de aquella millor manera / o estil que sabe y pogue / y parague al sobredit beltran loar lo molt mes / en reputarse indigne e insuffiçient ab grandissim reçel / y temor mostrant no gosar empendre ni atreuirse de escriure en tan altes laors / feu les preçedents sinch cobles / no ala joya mas sols per sa deuocio les dona ala honor
text: [ [d vj]v] Si vull loar / la molta exçellençia … [ [d vij]] … puix sou lo braç / quel vniuers abraça
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 2
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1858
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 1429 | Antic R. 150
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 25
Collation A1,3-6,8 B8 C6 D3/2
Size pàgina 201 × 145 mm (f. A iij)
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustració al f. [C vj]v gravat a tota pàgina que representa els instruments de la passió
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat. Duu una foliació moderna a llapis al marge inferior extern. Manquen els ff. A ii, A vii i D vi
Binding sense relligadura, protegit per un sobre
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 132 , n. 174

Record Status Created 2002-12-08
Updated 2012-02-15