Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2639
Authors Francesc Eiximenis [?]
Desconegut [?]
Titles Tractat de confessió
Confessional
Incipit & Explicits rubr.: Tractat de confessio ordenat per lo mot reverent mestre Francesc Eiximenis … E primerament ensenya quina cosa es confessio ni que requir a açò que sia verdadera
text: Confessio verdadera és a nos necessària … que's faça absolre per lo superior com e quant pora etc.
Date / Place escrit 1350 [?] - 1497
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Altés et al. (1996), Revisió personal
Note si fos d'Eiximenis, la data més tardana per a la seva composició seria el 1409; la data de 1497 s'extreu de l'edició princeps
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
TRACTATS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 489
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Antoni Bulbena [?], (BITECA manid 1339)
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1497-07-03
Title(s) Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Tractat de confession ordenat per lo molt reuerent mestre Francesch eximeniç … e patriarcha de hierusalem
text: E primerament ensenya quina cosa es confessio … per lo superior com e quant pora etc.
colofó: A lahor e gloria dela sanctissima Trinitat … fonch stampat lo present tractat en la insigne ciutat de Valencia a tres de Juliol Any .M.cccc.xc.vii. Per Nicolau spindeler
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
References Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 701
Bulbena i Tosell (1906), Tractat de confessio ordenat per lo molt reverent mestre Francesch Eximeniç, com a complement a la art de bé morir, stampat a Valencia any. M.cccc.xc.vii
ID no. of Witness 2 cnum 1771
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, (BITECA manid 2014)
Imprint València: 1502
Title(s) Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497
Incipit & Explicits rubr.: Tractat appellat Confessionari E compost per lo molt reuerent Francesch eximenis
text: Confessio vertadera es a nos necessaria per la ordinacio … prech als legidors que tenguen sment a les paraules que yo he escrites e fassen com diu lo prouerbi. No digues quant sabs ni cregues tot lo que tes dit e si tu no obserues aquestes coses que he dites desus se pora dir de tu lo que diu lo prouerbi Qui laua lo cap al ase pert laigua e lo sabo e qui prehica en desert pert son sermo. Per hon sia loat lo nostre senyor iesuchrist e la sacratissima verge Maria mare sua de hon venen totes gracies e dons e no sols lo pensar mes lo obrar el esser hauem dell la qual obreta es stada treta del tosca enla present lengua cathalana
colofó: Migençant la diuina gracia fonch emprentat lo present tractat enla insigna ciutat de Valencia. any M.d.ij
ID no. of Witness 3 cnum 1772
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43 (BITECA manid 2015)
Imprint Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02
Location in witness ff. 1-12v ff. a i - b iiiiv
Title(s) Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497
Confessionari, f. a i
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Confessionari Ordenat per lo molt reuerent mestre francesch Eximenis del orde dels frares menors e Patriarcha de Jherusalem e primerament ensenya quina cosa es confessio ne que requier aço que sia vertadera
text: [ 2] Confessio vertadera es a nos ne cessaria : per la ordinacio de deu e per lo manament … [ 12v] … ques faça absolre per lo superior com equant pora. Deo gracias
colofó: Migençant la diuina gracia fou enpremtat lo present tractat en la insigne ciutat de Barcelona per gabriel Pou cathala a .ii. de Abril Mil y .D. y e set
Record Status Created 1992-06-10
Updated 2012-01-28