Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2638
Name Elionor de Cardona, Marquesa d'Oristany [1451 - 1455]
Sex D
Title Marquesa d'Oristany 1451 - 1455 (dates de casament i de mort del marit)
Milestones Lloc vinculat Sardenya 1451
Associated Persons muller de/d': Antonio Cubello, Marquès d'Oristany [1455]
Other Associations with Works texid 3297 Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 3479 Lleonard de Sos, Esforç me fall volent loar a uos, escrit 1451 - 1455
Record Status Created 1997-08-23
Updated 1997-09-11