Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2638
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés.YG.10 | Antic Y. 6383
Title of volume CANCIONE | GENERAL ( al teixell)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1517

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-cciii + II (vuit preliminars no numerats seguits d'altres amb foliació impresa en xifres romanes)
Collation A-Z8 AA8 BB6 CC5
Size pàgina 295 × 205 mm (f. ij)
caixa 233 × 170 mm
columna 233 × 72 mm (f. ijra)
caixa 235 × 180 mm (f. iij)
Font gòtica
Watermark mà (a tot el cos del volum,) (semblant per les dimensions a Briquet 10718, Soleure [?]: 1499-1500, var. Digne: 1515)
Pictorial elements al primer foli preliminar, portada a dues tintes, amb sanefes. Al verso, una caplletra de set unitats de pauta, amb motius vegetals i, al llarg del volum, algunes caplletres de quatre unitats de pauta i amb decoracions vegetals
Condition molt bon estat; errates de foliació: xciii (en lloc de xcii), cvi (cxi), cxlii (clii). El darrer quadern té un foli menys del que indica el registre de quaderns; es veuen signatures alfanumèriques als quatre primers folis de tots els quaderns, si exceptuem el quadern preliminar amb el f. [+ j]; a més, els quaderns A i B també són signats al cinquè foli
Binding en pell sobre cartó, amb talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Imperiale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 341
Ruiz Negrillo (1992), “Impresos del siglo XVI en Toledo [tesi]”, 32
Note no hi ha anotació a ploma; algunes rúbriques estan escrites en català, com són els “Sonets sobre ecce homo fet per Bertomeu Gentil” (f. xvv). Al primer foli preliminar es veu el número “831” dues vegades escrit a Ploma; Ruiz Negrillo esmenta un exemplar d'Évora, incomplet, que pertany a l'edició de 1520 i no pas a aquesta

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5621
Location in volume ff. 1-8 prel. + i-cciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3377
Col·lectiu. Cancionero general de Hernando del Castillo
Language castellà
Date compilat 1511-01-15 - princeps
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] C3ancionero general nueuamente añadido : O3Tra vez ympresso con adicion de muchas y muy escogidas obras : las quales quien mas presto querra ver vaya ala tabla : y todas aquellas que ternan esta señal + son las nueuamente añadidas
tit.: [ 1v prel.] Prologo
dedic.: Copilacion o cancionero de obras en metro castellano de muchos y diuersos auctores: dirigida al muy espectable y magnifico señor el señor conde de Oliua
tit.: Comiença el prologo de la presente obra … [ 2 prel.] … de los primeros cimientos obro siempre se acuerde
prol.: T7Odos los ingenios que el vniuersal formador
tit.: [ 2v prel.] Comiença la tabla deste cancionero
índex: Primeramente vna obra de mossen juan tallante en loor de veinte excelencias de nuestra señora a la primera foja.j. … [ 8rb prel.] … Una obra de vn cauallero llamada vision deletable fo.cciij.
tit.: [ 8 prel.] Los autores cuyas obras van en este cancionero son las [sic] siguientes
índex: El duque de medina sidonia … [ 8vc prel.] … Vazquez. | Y mas algunos que por no saber sus nombres no van aqui nombrados
rubr.: [ i] C5Ancionero general de muchas y diuersas obras de todos: o de los mas principales trobadores despaña: ansi antiguos como moedrnos [sic]: en deuocion en moralidad : en amores : en burlas : romances : villancicos : respuestas. Otra vez impresso copilado enmendado y corregido por el mesmo Fernando del castillo. Con adicion de muchas y muy escogidas obras Cada vna en su lugar por gentil orden añadidas
tit.: Obra en loor de veynte excelencias de nuestra señora hecha por Mossen Juan tallante
tit.: [ ira] La concepcion
text: En antes que culpa fuesse caussada | tu virgen benigna ya yuas delante … [ cciiiv] … yel que tal obra compuso | sus necedades emiende
registre: Registro del abecedario .A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.X.Y.Z.AA.BB.CC Todos estos son quadernos saluo .BB.CC. que son ternos
colofó: La presente obra intitulada cancionero general copilado por fernando del castillo. Fue impresso tercera vez enla imperial ciudad de Toledo a costa y mission de Juan de villaquiran impressor de libros. Acabose a postrero dia del mes de agosto Año del nacimiento de nuestro saluador jesu christo de mil y quinientos y diez y siete Años
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6116
Location in volume f. xviirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5071
Vicent Ferrandis. Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviirb] Obres de vicent Ferradis [sic] en lengua valençiana en que ague joyas y en totas fon guanyador e aquesta primera es En honor del suauissin [sic] nom de iesus
text: Nom sobrels noms / cridat pels alts misteris … [ xviiva] … hi la title. la trihunfant victoria
Poetic Stanza 5 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6117
Location in volume f. xviiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5070
Vicent Ferrandis. Nom entrels noms excels nom de maria
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiva] Del mateyx en honor del glorios nom dela sagrada verge maria
text: Nom entrels noms / excels nom de maria … [ xviivb] … yen viday mort : tingam lo per defensa
Poetic Stanza 5 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6118
Location in volume ff. xviivb-xviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5069
Vicent Ferrandis. Ans quel gran sol de resplandor eterna
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviivb] Del mateyx en honor del bien auenturat ladre lo glorios sent dimas
text: [ xviiira] Ans quel gran sol : de resplandor eterna … [ xviiirb] … que tal merçe : com feu a vos nos faça. | Fin
Poetic Stanza 5 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6122
Location in volume ff. cxxviivb-clxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviivb] Demanda feta per miquel perez a Joan verdancha
text: Dmor [sic] los combats / en calcen ma vida … [ cxxviiira] … queutraram [sic] donas / damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6123
Location in volume f. clxxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiira] Resposta de verdancha
text: Dolors y treballos [sic] / sospirs fora mida … [ clxxviiirb] … lo vent del voler / de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6124
Location in volume f. cxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3584
Bernat Fenollar, Prevere. Del nom gentil de vna gentil dama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiirb] Demana mosen fenollar a vinyoles
text: Del nom gentil / de vna gentil dama … alegreus deu / en festes de nadal
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6125
Location in volume f. clxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3581
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Tal animal no·s posa may en rama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviii] Respon vinyoles
text: Tal animal / nos posa may en rama … viu y viura / lo treme natural
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7778
Location in volume f. cxxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiva] Demanda feta per miquel periz a joan verdancha
text: Damor los combates / encalcen ma vida … quentradam donas / damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7779
Location in volume f. cxxxiiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiva] Resposta de verdancha
text: Dolors y treballas [sic] / sospirs foramida … [ cxxxiiivb] … lo vent del voler / de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7780
Location in volume f. cxxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4277
Bernat Fenollar, Prevere. Diversament un [bell] nom se recita
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiivb] Demanda adeuinatiua de mossen fenollar a don Franci de castelui y avinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi / gracies mes de trenta
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7781
Location in volume ff. cxxxiiivb-cxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3196
Francí de Castellví, Baró Benimuslem. Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiivb] Respon don franci de castelui
text: Dins lo meu cor / a fulles dor escrita … [ cxxxiiiira] … dauran la fi : elionor acenta
Poetic Stanza 1 x 11
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7782
Location in volume f. cxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3592
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mon esperit està ple de sospita
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiira] Resdon [sic] mossen vinyoles
text: Mon esperit / esta ple de sospita … e sino es / no siento quien lo sienta
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7783
Location in volume f. cxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3588
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Bell papagay ab penes d'esperança
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiira] Sola de vinyoles
text: Bell papagay / ab penes desperança … [ cxxxiiiirb] … es sots lamor / de vos noble corbera
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7784
Location in volume f. cxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4274
Francí de Castellví, Baró Benimuslem. Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona
Language català
Date escrit 1470 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiirb] Sola feta por los tres damunt dits cascu vn verso
text: Vos sou / quant yo parle : la veu : que rahona … virtuuts [sic] tan excelses : nos poden scriure
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 6119
Location in volume f. clxiiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4783
Jordi Centelles, Canonge de València. Esperanza res no dóna
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiiiva] Glosa suya a vna cancion : que fizo mossen jordi de sant jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 6120
Location in volume f. clxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3586
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Pensant en vós, tresor de ma ventura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiva] Obra de mossen vinyoles desdenyat de sa enamorada: en lengua valenciana
text: Pensant en vos : tresor de maventura … [ clxxiiirb] … man donat mal : ple daccidents estranys
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 6121
Location in volume f. clxxiiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3590
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mirant en vós, examen de pintura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiirb] Resposta del mateix a vna senyora que li demana : qual es major dolor perdre sa namarada [sic] per mort o per noues amors
text: Mirant en vos : examen de pintura … [ clxxiiivb] … que cessaran : los mals de turmentarme
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 9, 1 x 10
Note manca el v. 53
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1863
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition incomplet, li manquen els 5 darrers folis
Previous owners (oldest first) Paris: O. Rieunier & I. Bailly-Pommery 2000 a quo (apareix al seu catàleg de venda)
Barcelona: Lliberia Antiquària Delstres 2000 a quo (apareix al seu catàleg de venda)
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 341
Rieunier et al. (2000), Bibliothèque d'un ancien Diplomate, et à divers. Voyages, incunables, atlas, livres á figures, textes rares, documents historiques, important ensemble de livres et de documents en relation avec le monde hispanique. Vente, Paris, Drouot-Richelieu, salle 6, 10 mars 2000. Commissaires-priseurs… 41 , n. 40
Llibreria Antiquària Delstres (2000), 1474-1985. Libros singulares. Catálogo 47 13-15 , n. amb reproducció dels ff. cxciv-cxciir

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1862
City and Library Manchester The John Rylands University Library
Collection: Call number 12288
Title(s) in copy CANCIONER | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 prel. + i-ccii + II (fol. impresa en romans)
Size pàgina 290 × 204 mm (f. 2)
caixa 235 × 168 mm
columna 235 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat, amb alguns errors en la numeracioï dels folis
Binding moderna, en pell amb ferros i tall daurats. A la coberta hi ha el monograma “J R”, de la biblioteca
Previous owners (oldest first) Leonart L[.]cost [.] Grenter [?] (una nota ratllada, en el primer preliminar: “Ce libure [sic] est a Leonart L[..]cost [..] Grenter [?]”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 341
Note exemplar sense anotacions

Record Status Created 2002-11-18
Updated 2014-01-12