Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2636
Authors Lucas
Titles Bíblia NT: Evangelium secundum Lucam
Bíblia NT: Evangeli segons sant Lluc
Date / Place traduït 1417 ad quem (còpia de Milà)
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de texid 3544 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1417 [?]
References (most recent first) Batllori (1993), “Un devocionari català del segle XV a Bolonya”, Obra completa I. De l'Edat Mitjana 214-15
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2290
City, library, collection & call number Bologna: Biblioteca Communale dell'Archiginnasio, A-275 (BITECA manid 1773)
Copied Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08
Location in witness f. 44r-v
Title(s) Lucas, Bíblia NT: Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1417 ad quem 1: 26-38
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Comença lavangeli de sent Luch
text: Al sisen mes fon trames Guabriel angel per nostre senyor Deus en la ciutat de GAlilea … [ 44v] … E Maria dix: Ve't aci la serventa de nostre senyor Deu, sia feyt en mi segons la tua paraula ço es a dir, aço·m vengua que tu mas annunciat
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 8224
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 592vb-615va
Title(s) Lucas, Bíblia NT: Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1417 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 592vb] Açi se acba lo auangeli de sent march auangaliste comença lo prolech de sent luch auangaliste
prol.: S5ant luch sagons naçio … [ 595ra] … fon tresladada en antioxa
tit.: Açi se acaba lo prolech de lauangeli de sen luch Comença lauangeli de sent luch Auangelista. Prjmer capitol
text: F4ON En lso dies de Erodes rey de Juda … [ 615va] … e eran en lo temple loant he banaynt deu
Record Status Created 1992-06-09
Updated 2013-07-13