Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2627
Format llibre. edició. imprés
Author Bernat Fenollar
Joan Moreno
Jaume Gassull
el Síndic Comú
Narcís Vinyoles
Baltasar Portell
Title Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Associated persons Vicent Andrés Estellés (Prol. de)
Josep Palàcios (Ed.)
Series Poemes satírics del segle XV, 1
Place / Publisher València: Estel
Date / Location 1 1973:
Note sense paginació
Source of Data for Works texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Source of Data for Witnesses cnum 755 Ed.: Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.. Paris: Mazarine, Inc. 943 (a). València: Lope de la Roca, 1497-10-14.
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2011-04-04