Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2623
Format art. rev.. edició. imprés
Author Columba M. Batlle
Title Apotegmes de les Vitas patrum catalanes
Source Caplletra
Date / Location 3 1988: pp. 9-24
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 7/9
Source of Data for Works texid 1346 Desconegut, Apotegmes de les Verba seniorum, escrit 1301 - 1330 [?]
texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Source of Data for Witnesses cnum 1491 MS: Desconegut, Apotegmes de les Verba seniorum, escrit 1301 - 1330 [?]. London: British Library, Add. 16433, 1385 a quo - 1400
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2012-01-28