Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2620
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs
Date / Place promulgat 1358
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts part de texid 4805 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1358
Subject FURS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9632
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 5 (BITECA manid 2796)
Copied València (regne): Mateu Adrià, 1358
Location in witness ff. 1ra-6rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358
Fueros del Rey Don Pedro del año 1358. Pere segon
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1ra] [A5] tots sia manifesta cosa. Que com nos en pere per la gracia de deu rey darago … et de Cerdanya
pream.: Cobeeiants [sic] seguir les uies et loables maneres dels altres progenitors … [ 2rb] … Saluant enquant enlos presents furs es aaquells mellorat corregit et declarat
dispositio: [C3]om per occasio deles entricacions les quals posen los iu [f. 2 va] ristes en los pleyts donan diuerses enteniments als furs fundan enterpretan et declaran lenteniment daquells per leys decretals et decrets o gloses daquells sia donada gran materia als litigans de longament pledeiar … [ 5vb] … enlo prohemi dels presents furs nomenats
testimonis: [ 6ra] [F]2foren testimonis ala dita publicatio nostra et consentiment lonrador pare en christ en lop archebisbe de Çaragoça … e molts altres en multitut copiosa
auten.: [E2]t res no meyns [sic] nos en pere rrey damunt dit en testimoni daço en los presents furs fem posar la nostra bulla de plom enpendent
certificació: Seny ✠ al den matheu adria prothonotari tinent los segells del dit senyor … [ 6rb] … et tota curia firmauerunt et jurarunt
References Diccionari biogràfic (1966-70)
ID no. of Witness 2 cnum 9610
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxxrb-cxxiiva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxrb] Furs feyts per lo senyor rey en Pere en les corts celebrades en la ciutat de valentia a xx. dies de febrer en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lviii.
intitulatio: [A]6 tots sia manifesta cosa que com nos en Pere per la gracia de deu rey Darago/ de Ualencia/ de Mallorques/ de Sardenya / de Corcegua e … comte de Barchanona/ de Rosello /e de Cerdanya
prol.: cobejants seguir les vies e loables maneres dels alts progenitors nostres de bona memoria per bon stament e bona reformatio del regne de Ualencia … [ cxxvb] … e les additions dessusdites en lur força e valor saluant en quant en los presents furs es a aquells mellorat / corregit e declarat
tit.: Que la cort iutge e determena totes les questions segons forma de fur de Ualencia tantsolament sens allegatio de ley o decretal o gloses de aquells:e quels aduocats no les gosen allegar. Rubrica prima
dispositio: [C]3Om per occasio deles intrications les quals posen los juristes en los pleyts donan diuerses enteniments als furs … [ cxxiirb] … axicom lo podiem comanar abans quel damuutdit [sic] fur fos fet aquell fur no contrastant. sb exi
datatio: [L]3Os quals furs tots damunt distinctament expressats sots les dites rubriques foren fets per nos dauant anant sagrament nostre als sancts euangelis per nos corporalment tocats e publicats en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.CCC.lviij. e del nostre regnat .xxiij. … damunt en lo prohemi dels presents furs nomenats. sb exi
testimonis: [E]3 Foren testimonis ala dita publicatio jura e consentiment / lonrador pare en crist en lop arcabisbe de çaragoça … e en bernat de bonastre scriua del dit senyor rey e molts altres en multitud copiosa. sb exi
conf.: E resnomenys nos en Pere rey damuntdit en testimoni daço en los presents furs fem posar la nostra bulla de plom en pendent. sb exi
auten.: Seny [..] al den matheu adria prothono [..] tari tinent los segells del dit senyor rey … [ ccxxiiva] … Dominus rex mandauit matheo adriani in cuius posse idem dominus rex e tota curia firmauerunt et jurarunt
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2008-12-19