Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2618
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Furs
Date / Place promulgat València 1301-01-21
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject FURS
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2260
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 1 (BITECA manid 2201)
Copied 1301 a quo
Location in witness ff. 1-5v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21
Incipit & Explicits invoc.: E2n nom de deu nostre seynor.
intitulatio: [ 1] Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: Entenens a pau e justicia e bon estament e reformacio e tranquillitat dela nostra terra haguessem manat general cort en la ciutat de valencia … e fem los capitols deius seguents
dispositio: P2rimerament establim e ordenam per tots temps quel procurador el batle general del Regne … [ 5] … empero dels quals les justicies dels lochs hagren conegut e donaren les sentencies franques si nos no le haguessem comanats
conf.: [ 5v] A2cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mantado dominj Regis in ecclesia sancte Marie maioris ciuitatis valencie … qui ad curiam conuenerant supradictam die dominica duodecimo kalendas. Febrarij. Anno dominj .Millesimo Trescentesimo primo
auten.: Signum ✠ Jacobi dei gratia Regis Aragonum … statuimus e approbamus
testimonis: Testes sunt G. de angularia … Et multi alij
certificació: Sig ✠ num mej Gullermj palagrinj … die et Anno prefixis
ID no. of Witness 2 cnum 10532
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 2 (BITECA manid 2816)
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)
1499 - 1501 (docs. afegits)
Location in witness ff. ciij-cvjv
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Quedam capitula perpetua in generali Curia Ciuitati et Regno Valencie concessa
invoc.: [E3]n nom de nostre senyor
intitulatio: Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: entenents a pau e a justicia e bon estament e reformacio e tranqujllitat dela nostra terra … fem los capitols deius seguents
dispositio: [P2]rjmerament establim e ordenam per tots temps quel procurador el batle general del Regne de valencie … [ cvj] … si nos nols haguessem comanats
conf.: [A2]cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mandato dominj Regis in ecclesia sancte Marie maiorjs Ciujtatis valencie in plena Curia presentibus venerabili Raymundo … quj ad curiam conuenerant
datatio: supplicationem dictam die dominjca duodecimo kalendas februarij anno dominj Mo. CCCo. primo.
auten.: Signum Jacobi dei gratia Regis aragonum … statujmus et approbamus
testimonis: Testes sunt .G. de angularia … et multi alij
certificació: Sig ✠ num mei Gujllermj palazinj predicti dominj Regis scrip-tori [f. cvjv] … loco die et anno prefixis
Note segueix un document en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 10533
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 2 (BITECA manid 2816)
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)
1499 - 1501 (docs. afegits)
Location in witness ff. cvjv-cviijv
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21
Incipit & Explicits rubr.: [ cvjv] hec sunt quadam temporalia capitula facta in Ciujtate valencie generali Curia congregata
pream.: [A]quests son los ordenaments temporals fets en la cort general de valencie
dispositio: [ cvij] [P2]rimerament demana la cort al senyor Rey quels faça carta atot lo general del Regne de valencie … [ cviijv] … axicom en libres o en Missatgeries al senyor Rey e en semblants coses
datatio: [E2]xpliciunt statuta temporalia edita in generali curia celebrata in Ciujtate valencie et lecta et publicata in sede eiusdem .xijo. kalendas februarij. anno dominj. Mo. CCCo. primo.
Note segueix en llatí fins al f. cxiijv
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2008-10-15