Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2618
City and Library Catania Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria
Collection: Call number Cod. Ventimigliano 1/80
Copied 1451 - 1475 (filigrana)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 108 (= I + 2 + 1-6 + 7-93 + 11 + I)
Collation 1tt6/8 2-516 67/3
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 8ra)
Size pàgina 275 × 200 mm (f. 8)
caixa 188 × 131 mm
columna 188 × 56 mm (f. 8ra)
Hand semigòtica amb influència de la bastarda
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum,) (molt semblant, tot i que aquesta duu punts de fixació visibles, a Briquet 3531, Palermo: 1444, var. al 1450;)
pelegrí dins d'un cercle amb les lletres “AA” i un signe al peu (als dos folis afegits amb el text perdut,) (cap d'idèntica o amb les mateixes lletres als repertoris, però a Briquet se'n troben de semblants documentades a Sicília entre 1510 i 1624; 5784 a Messina, el 1510; 7591 a Messina el 1591; 7592 a Siracusa 1586; 7598 a Messina el 1580 i d'altres a la mateixa ciutat entre 1575-1624; també variants a Milà entre 1565-1600;)
pelegrí dins d'un cercle amb la lletra “A” i dos signes al peu (als onze folis afegits al final del text)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: espai en blanc per a caplletres de dues unitats de pauta, assenyalades al marge amb lletres de guia
Altres: les dues primeres paraules del text van escrites amb gòtica de forma amb la tinta de l'escriptura però amb tocs de vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen
Reclams: no es veuen
Signatures: no es veuen
Condition en bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat que no afecten el text; acèfal (dos talons assenyalen la pèrdua de dos folis abans del començament del text antic). Restes d'una foliació antiga a ploma, disposa d'una foliació moderna a llapis. Els folis inicial i final de guardes són un únic foli de pergamí, de gran format, reaprofitat d'un manuscrit llatí a dues columnes amb decoració (calderons en vermell i caplletres en vermell i blau). Els ff. 1-6, situats abans del començament del text antic, duen una transcripció del text perdut, incloent-ne els títols de les il·lustracions que obren el tractat, que han desaparegut i aquesta mà no va realitzar. Són en blanc els ff. 5v-6v i els 11 folis el final
Binding en pergamí flexible, antiga amb recobriment que protegeix el tall; el llom està mig desprès dels quaderns; es conserva part de les de dues tires de badana que servien per lligar-lo. Talls tintats en blau amb línies de punts gravades com a decoració, que no hem pogut comprovar si formaven alguna paraula que identifiqués el volum
Previous owners (oldest first) Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10] 78 (ex-libris)
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 186
Catalogat a: Università di Catania. Manoscritti, incunaboli e rari. Fondo Ventimigliano (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 20 , n. Catania, RVB 90
Note els fulls emprats per completar el text perdut són de paper de l'últim quart del s. XVI. No presenta cap nota de posseïdor, llevat de l'etiqueta amb l'ex-libris enganxada a l'interior de la coberta anterior; al llom duu una etiqueta de paper amb el núm. de signatura i el mateix número va anotat al capdemunt del llom en llapis de color
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067013.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5337
Location in volume ff. 1ra-5r + 7ra-93vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] Açi comensa la taula del present libre de caualls … en quantes cartes se deu trobar
índex: Com se deu emiendiar [sic] lo cauall … [ 3ra] … Dela coltellada que lo cavall reb al cap de la cosia pres de lanca que sta en risch deperdrela e la cura
tit.: [ 4r] Los signes deuall scrits son contraris cascu en certa part del cos del cauall … segons se demostra en la deuall figura
tit.: [ 4v] Les segnies … ne perques fan
tit.: [ 5r] Les maladies naturals … lo present libre parla molt largament
prol.: [ 7ra] [e]3N nom sia de la santa trinjtat (…) [f. 7va] mostrare gran part deles cures daquelles lo qual libre [f. 7vb] conpartesch en xvj capitolls. lo primer capitoll tractara dela creacio del cavall … [ 8ra] … en que manera deu esser ferrat lo cavall
rubr.: Com se deu engenrrar lo cavall ne en que signe e manera
text: [l]2o cauall deu esser engenrat de bon guara … [ 93vb] … nj altra cosa no li puga tocar enla coha ne so pugua fregar en loch fins que del tot sia ben garjt explicit Amen
Note al final del text, afegit per mà posterior maldestra: “DEUS omnipotens dates”
Record Status Created 2002-07-24
Updated 2014-01-08