Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2617
City and Library Vic Arxiu Municipal
Collection: Call number Mostassaf
Title of volume Ordins antiguas ( a ploma a un teixell enganxat al llom de la relligadura)
Copied Vic: para Ramon Coromina, 1511-10-22 (nota f. Iv de guardes)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 58 (= I + i-lvii)
Collation 1-76 8-98; sense reclams
Page Layout 38 línies (f. i)
Size pàgina 320 × 210 mm (f. i)
caixa 235 × 137 mm
Hand una mà humanística característica del s. XV (ff. i-xxxiiiv)
altres mans humanístiques coetànies i de les mateixes característiques, que alternen amb humanístiques més tardanes que han omplert espais en blanc (fins al f. xlvir)
diverses lletres dels segles XVI i XVII amb afegitons (des del f. xlvii-li)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: fetes amb la tinta del text de tamany més gran que el text (unes dues o tres unitats de pauta, algunes però són de cinc o sis) normalment escrites al marge, sense espai reservat a la caixa, amb decoració senzilla a ploma amb color de les rúbriques, llevat de la primera, que és més gran i inclou un rostre humà, que sembla tenir com a base del dibuix una magrana
Tocs de color en algunes lletes en vermell
Other features Justificació: punta seca
Perforacions: sense restes visibles de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Condition volum en bon estat, malgrat la molta brutícia acumulada als folis i a la relligadura; als folis de guardes anterior i posteriors i als fulls de pergamí enganxats a l'interior dels plans de la relligadura hi ha nombroses anotacions, algunes relatives al contingut del volum i d'altres, que no sempre són proves de ploma, reproduint textos de molt divers tipus (en algun cas es poden llegir part de proverbis); foliació coetània a tinta en xifres romanes. Són en blanc els ff. liv-livr i el f. lvr-v
Binding del 1511, mitja relligadura en pell marró sobre fusta, molt senzilla i sòlida, amb cantoneres de metall per protegir-la i restes de tires gruixudes de pell que servien de tancadors; aquest mateix tipus de relligadura es troba al còdex 232 de l'Arxiu Capitular de Vic, procedent de l'Arxiu Municipal
Previous owners (oldest first) Ofici del mostassaf a Vic Vic 1511 (price: 26 DINERS 1 LLIURA diners, lliura)
Associated persons Altres autoritza el pagament del llibre Miquel Romalada, copista
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1360 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 232. 1401 - 1420. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1410.
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproduccions del f. I del ms. Mostassaf de la Biblioteca Municipal de Vic (2002)
Facsímil: Vic: Municipal. Mostassaf, reproduccions del full de pergamí enganxat al pla posterior de la coberta (2002)
Facsímil: Vic: Municipal. Mostassaf, reproduccions del full de pergamí enganxat al pla anterior de la coberta (2002)
Facsímil: Reproducció de la coberta del ms. Mostassaf de la Biblioteca Municipal de Vic (2002)
Facsímil: Vic: Municipal. Mostassaf, reproduccions del f. 1 (2002)
Facsímil: Reproduccions del f. I de guarda preliminar del ms. Mostassaf de la Bibioteca Municipal de Vic (2002)
Tractat a: Garcia i Sanz (1955-57), “El Llibre del Mustaçaf de Vich”, Ausa
Note anotacions marginals referents al text i senyals de crida, que arriben fins al s. XVII; al marge, a llapis, una mà del s. XX ha anotat la data de la majoria de les disposicions del llibre. Fins al f. xxxiijv reprodueix les disposicions d'un llibre anterior, al qual aquest va substituir el 1511, com ho documenten les anotacions del verso del foli preliminar de guardes; a partir d'aquest punt es transcriuen disposicions posteriors. Els folis que protegeixen l'interior dels plans de la relligadura i el foli preliminar estan plens d'anotacions. Al f. I de guardes hi ha l'autorització per pagar la còpia del llibre i la seva relligadura, aquesta amb data de 31 d'octubre de 1511. Al f. livv sota una rúbrica a ratlla tirada es transcriuen, a dues columnes, les festes “de manament de colte per la constitutio de Tarragona”
Subject Document datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5335
Location in volume ff. i-xxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5118
Ofici del mostassaf a Vic. Llibre del mostassaf de Vic
Language català
Date compilat 1366 - 1597
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Aci deius es continuat lo priuelegi del Mostasaf
text: E15n nom de deu sia conaguda que nos Enpere per la gracia de deu Rey de Arago de valencia de Malorque de Cerdenya de Corsegua Compte de Barçalona de Rosello ede Sardanya considerant com olt mes se sguarde aladignitat real cerca la vtilitat publica guardar e es cosa deguda la sua autoritat real prestar ensemps e vn consentiment ço es que com per part dels conçellers procuradors e promens dela vniuersitat de Cascuna partida dela Ciutat de vich a nosaltres sia ab gran instancia suplicat que per bon stament dela dita Ciutat edels habitants de aquella atorguar deguessem que offici de Mostasaph sia de qui avant en … [ xxxiijv] … e pena de sexante sous partidors com damunt es dit sens alguna gracia e merçe
Note la primera caplletra tenia destinat un petit espai a la caixa, gairebé quadrat, de tres unitats de pauta, però se n'executà una inicial de grans dimensions aprofitant el marge del foli. A partir del f. xxxiiij segueixen disposicioins posteriors
Record Status Created 2002-07-02
Updated 2013-05-25