Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2616
Name Francesc Borgonyó (Mossèn) (Lloc vinculat València)
Sex H
Milestones Lloc vinculat València
Author of texid 3175 Francesc Borgonyó, Calle ma beu, puix que loar no basta, escrit
texid 3176 Francesc Borgonyó, De virtuts sou exalçada, escrit
texid 3178 Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit
texid 3177 Francesc Borgonyó, Pux ab virtuts lo món us magnifica, escrit
Record Status Created 1997-08-22
Updated 2000-11-03