Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2612
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació
Date / Place promulgat Saragossa 1398-06-27
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2247
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 273va-274va
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació, promulgat 1398-06-27
Incipit & Explicits intitulatio: [ 273va] Nos En marti Per la gracia de deu Rey de arago de ualencia … E compte de barcelona de Rossello e de cerdanya
dispositio: entenents curosament axi com de bon princep e bon rey se pertany a totes coses … [ 274va] … per los lochs dela dita ciutat publicat per tal que algu de aquella nos puxa per ignorancia excusar entestimonj dela qual cosa manam la present esser ffeta e ab nostre sagell secret sagellada
colofó: Dada en çaragoça a xxvij dies de Juny En lany dela nativitat de nostre senyor mil ccc Noranta e huyt Martinus vicecancellarius
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2008-01-16