Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2612
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-12
Title of volume […]art de […] ( al llom en tinta negra)
Imprint València: Jorge Costilla, 1513-05-24

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 3 talons + I-CXXX + 1 + 2 talons
Collation A-P8 Q10
Page Layout 2 columnes
42 línies (A iirb)
Size pàgina 340 × 210 mm (A iirb)
caixa 206 × 153 mm
columna 206 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements en el f. A ir, títol del volum amb grans lletres, de la primera de les quals, embotida, en surt un ocell. Al verso d'aquest mateix foli, Crist crucificat, amb els dos lladres, un sant agenollat agafant la creu i un altre amb un llibre a les mans, i la Verge. Després de la taula, marca de l'impresor. Caplletres de quatre unitats de pauta amb motius vegetals, excepte la primera, de nou unitats de pauta, que conté la imatge de Crist crucificat i un home agenollat davant seu, pregant; rúbriques i calderons de mida més gran
Condition folis amb text en prou bon estat, tot i que el marge dret del primer quadern està una mica trencat; el quadern Q està desenganxat; hi ha diversos talons i un foli al final, sense text, molt menjat per bibliòfags i molt trencat. Foliació impresa en xifres romanes
Binding gran pergamí plegat molt malmès. Falta un tros del llom, fet que permet veure les tres cordes dobles que subjecten el volum. Hi ha dues tires a cada coberta per tancar el volum però estan enganxades a la relligadura, de manera que són més ornamentals que útils. El primer i alhora darrer taló, també de pergamí, serveix com a segona relligadura
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 10-VI-12 (2007)
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 351 , n. 972
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 445-6 , n. 1229
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 2631
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 885
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:511-13
Antonio (1788), Biblioteca hispana vetus, sive hispane scriptores qui ab octaviani augusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt 2:336
Note el f. CXXX conté una oració a la Verge. El primer i alhora darrer taló o segona relligadura conté un text en llatí
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-12&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-11 catàleg vist 2017-05-24

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6848
Location in volume ff. [i]-cxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1914
Ludolf de Saxònia. Quart del Cartoixà
Language català
Date traduït 1490 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i]] Lo quart | del Cartoxa
tit.: [ iira] Comença lo quart del carto| xa aromancat: corregit: sme| nat: e ben examinat: per lo re| uerent e magnifich mestre Jo| han roiç de corella caualler: | e mestre en sacra theologia
rubr.: Dela passio del senyor no| stre. Capitol I
text: L9A passio de| nostre senyor deu je| su crist ales de| uotes cristianes | penses en aquest li| bre se presenta: … [ ccxxixrb] … e axi en aquest mon com en lo purga| tori:e per reuelacio de qualseuol:e de totes | nostres miseries Amen. | Laus deo.
registre: Te lo present libre quinze quaderns: tots | son quaderns sino lo darrer dela Q que es quin | tern:los qual son aqusts. [sic] A B C D E F G H J K L M N O | P Q.
tit.: [ cxxixv] Taula del quart del cartoxa
índex: [ cxxixva] Dela passio del senyor nostre.capitol pri | mer. fo. ij … [ cxxixvb] … Conclusio de tot lo libre capitol trenta hi dos a fo. cxxvj. Fi dela taula.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7815
Location in volume ff. cxxxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1882
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ab plor tan gran que nostres pits abeura
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxra] Oracio ala senyora nostra | tenint son fill deu iesus en la falda deual | lat dela creu.
text: A2B plor tan gran:que nostres pits abeura | e greu dolor:quel nostre cor squinça … [ cxxxrb] … los sants catius:lo veure dins la cambra | mes carejant:quel sol alt en lo cercle. | Finis.
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu | crist:e dela sacratissima verge Maria ma | re sua es acabat lo present libre: nomenat | lo quart del Cartoxa:corregit/y smenat per | lo molt reuerent:e magnifich mestre Jo | han roiç de Corella:caualler e mestre en sa| cra theologia. E fonch empremptat en la | molt insigne e metropolitana ciutat de val| encia:per Gorge costillal [sic] a.xxiiij.dies del | mes de maig:de lany. M.d.xiij.
Poetic Stanza 7 x 8
Number of additional copies of edition 7
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1625
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number S. E. 48
Title(s) in copy Lo quart | del | Cartoxa || Valencia 1513 ( al teixell gravat en daurat sobre pell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + ii-cxxx + II
Collation A2-8 B-P8 Q10
Size pàgina 280 × 200 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica inicial en vermell, caplletres de quatre unitats de pauta gravades amb decoració vegetal, a la primera una escena descrita a l'exemplar principal
Condition exemplar sense portada, afectat pels corcs i per la humitat
Binding en pergamí sobre cartó
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note al verso del darrer foli, segell i escut dibuixats i proves de ploma

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1624
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number S. E. 49
Title(s) in copy Lo quart | del | Cartoxa || Valencia 1513 ( al teixell gravat en daurat sobre pell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + ii-cxxx + II
Collation A2-8 B-P8 Q10
Size pàgina 280 × 200 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica inicial en vermell, caplletres de 4 unitats de pauta gravades amb decoració vegetal, a la primera una escena descrita a l'exemplar principal
Condition li manca la portada; molt atacat pels corcs i amb taques d'humitat. Foliació impresa
Binding en pergamí sobre cartó
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note algunes anotacions marginals a ploma

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1626
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number S.E. 154
Title(s) in copy Lo quart | del | Cartoxa || VALENCIA - 1513 ( al teixell, en daurat sobre pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + [I]-CXXX + IV
Collation A-P8 Q10
Size pàgina 276 × 205 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en bon estat, algunes taques d'humitat i un forat al marge inferior fet per bibliòfag, sense afectar a la lectura del text. Sense errades a les signatures de quadern o a la foliació
Binding moderna, en pell marró i llom amb decoració floral (com renaixentista) en ferro daurat. El teixell amb el títol en vermell. Tall daurat
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note alguna nota de lectura als marges feta a ploma

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1621
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number Inc-163 (2) [Quart]
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II-CXXI
Collation A2-8 B-P8 Q1
Size pàgina 295 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial elements títol a tinta vermella i caplletres gravades
State sense portada
Condition sense portada i incomplet al final, amb el darrer foli esquinçat; amb taques de tinta i d'humitat
Binding sense relligadura, conservat dins d'unes cobertes de cartró
References (most recent first) Tractat a: Mirambell i Belloc et al. (1988), Història de la impremta a la ciutat de Girona
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Mirambell i Belloc (1957), “Los incunables de la biblioteca de Gerona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos , n. 69
Note proves de ploma i anotacions del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1622
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15465 | Antic R-15465 | Antic 271-3 | Antic 271-4 | Antic XXXIX-1
Title(s) in copy QUART | DEL | CARTOXA ( gravat al teixell en daurat, avui gairebé imperceptible)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxxx + I (guardes de l'època de la relligadura)
Collation A-P8 Q10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 278 × 205 mm (f. III)
caixa 207 × 155 mm (f. III)
columna 207 × 72 mm
relligadura 284 × 208 mm
Font gòtica
Watermark muntanyes de Montserrat amb la serra al damunt (foli de guardes final)
Pictorial elements Altres: portada amb el títol gravat en lletres de gran format, al verso gravat que ocupa tot el foli representant el Calvari, amb Crist, els lladres, Maria, Joan i la Magdalena al peu de la creu, al final de la taula (f. cxxixv) marca de l'impressor; f. ii amb la rúbrica en tinta vermella, caplletres gravades de 4 unitats de pauta amb decoració vegetal, llevat de la primera, que és de 9 i està ocupada per una representació de la Passió amb un Crist crucificat al peu del qual prega de genolls un penitent
Condition en molt bon estat, poquíssimes taques i algun forat sense importància que afecten els marges. Sense errades a les signatures ni a la foliació antiga
Binding antiga, però posterior a l'edició, en pergamí amb daurats al teixell i talls jaspiats de blau
Previous owners (oldest first) Sant Sebastià de Cocentaina 1560 a quo, data de fundació de la comunitat (ex-libris ratllat al peu de la portada, del s. XVI (finals) o primers del XVII: “dela Communidad de Cosentayna”, està escrit per damunt d'un altre de data no massa allunyada, del qual només s'endivinen algunes lletres)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note Pràcticament sense senyals de lectura, llevat una sanefa que emmarca uns paràgrafs del f. xxx.

Les antigues signatures estan anotades a llapis a l'interior de la coberta anterior.

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1623
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Segle XVI 4o.355 | Antic Ayamans 3942; Mt.S. 4o.66
Title(s) in copy LA | PASSIO DE | NOSTRE | SEYOR [sic] ( imprès al teixell en daurat sobre pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + [I]-CXXIX + II
Collation A1-7 B-L8 M7-8 N-P8 Q1-4i10
Size pàgina 267 × 195 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Manca el gravat, no es veu, ja que el que es conserva de la portada s'ha enganxat en un foli en blanc
Condition volum restaurat, amb taques d'humitat. Manca el marge inferior de la portada, que sembla es va retallar i està actualment restaurat. Manquen els ff. VIII (a 8), XCV-XCVI (m 7-8) i CXXV-CXXVIII (q 5-9). Sense errades a les signatures de quadern o a la foliació
Binding moderna en pell marró sobre cartó. 7 flors gravades al llarg del llom, separades per nervis també gravats. Foli de guardes de paper d'aigües. Teixell tintat en vermell
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans (a la portada, al marge inferior centrat i escrit a ploma “Ayamans”)
References (most recent first) Torra (2007), Catàleg dels impresos del segle XVI de la Biblioteca de Montserrat 2:851 , n. 1577
Soriano (2007), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note a la portada i a algun foli, proves de ploma (començament d'una carta “Al molt…”). Alguna nota marginal. Al f. LXXIII d'una nota al marge superior retallada escrita a ploma es llegeix la data “quinze de mars de 1597”. Al primer foli de guardes una etiqueta de la “SEMANA BIBLICA ESPAÑOLA No 26”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1627
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand [?]
Collection: Call number Rés. D. 1990 (4)
Title(s) in copy Lo quart | Cartoixa ( portada)
CORE | Lo Car | en li | 4 | Valen | 1513 ( al teixell, en tinta mig esborrada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + [i]-cxxx + II (guardes de l'època de la relligadura)
Collation A-C8 E-H8 J-K8 [R] L-P8 Q10
Size pàgina 295 × 208 mm (f. III)
caixa 209 × 154 mm
columna 209 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal; portada amb el títol gravat en lletres de gran format; al verso de la portada gravat a tota pàgina amb el Calvari (les tres creus, Jesús al mig i, als seus peus, la Verge, Maria Magdalena i sant Joan? (un personatge que porta un llibre a les mans i halo de santedat). Primera caplletra historiada amb un devot pregant sota el crucificat; al f. II hi ha la rúbrica en vermell; resta d'inicials de 4 u.p. gravades, amb decoració de tipus vegetal; al final de la taula hi ha un gravat amb la marca de l'impressor
Condition en mal estat, els marges i la part del text estan menjats per cucs i insectes, deteriorament que afecta, sobretot, a la part final del volum. Els túnels afecten també a part de les signatures, per això algunes no es poden llegir
Binding antiga, però no contemporània a l'edició, de pergamí rígid, però més gran que el volum, com si part de la coberta s'hagués plegat en algun moment per protegir el tall vertical. Al llom, a ploma, avui gairebé il·legible, un teixell amb el títol del volum
Previous owners (oldest first) Religiós anònim (Fra), clergue regular (al capdamunt de la portada, a tinta, ratllat:“Est lib Fra per a [cun]panjus Sct Belaguer”)
València: Convent del Socors (al peu de la portada a tinta: “Pertenece al convento dela madre de dios del socors de valencia”; al peu del foli, sense ratllar: s. XVI: “Est llibre es del socos de ualetia” [sic])
Salvador (Fra), clergue regular (al peu de la portada hi ha una iscripció amb lletra molt menuda, també ratllada, on s'endivina: “fra sall… dor… o”)
Michael (Fra), clergue regular (a sota de l'ex-libris anterior, un altre ex-libris ratllat: “Fraj micha[el…] lo[…]des”)
Paris: Bibliothèque Royale (al peu del f. cxxx segell vermell amb l'ex-libris)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 972
Note a la guarda captiva del davant una anotació moderna, a llapis, assenyala que: “Ce volume n'appartient pas à l'édition decrite par Haebler 374 et 375”. Exemplar sense senyals de lectura als marges, però l'angle superior d'alguns folis està doblegat, com si algú ho hagués fet servir de punt de lectura

Record Status Created 2002-06-26
Updated 2017-05-24