Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2611
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs i pragmàtiques
Date / Place promulgat 1291 - 1336
Language llatí
català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
FURS
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2246
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 266vb-271rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó… Furs i pragmàtiques, promulgat 1291 - 1336
Incipit & Explicits rubr.: [ 266vb] ffurs feyts per lo molt alt senyor Rey en Jachme per la gracia de deu Rey de arago e de Valencia e de Murcia e Compte de barchinona les quals son prout [sic] segujt
intitulatio: En nom de deu nostre senyor com nos en Jachme per la gracia de deu Rey de arago e de Valencia e de Murcia Compte de barchinona
pream.: entenes [sic] apau e Justicie e bon estament e reformacio e tranqujljtat de nostra terra aguessem manat generalment cort en la Ciutat de valencia ab prelats e relegiossas … fem acts benjchnament hatorgar per tal que Justicia fos mjls tenguda e obsservada en lo dit Regne
tit.: [ 267ra] de seguretat quels oficials an adonar per tenjr e fer dret als Clamants de la Jnqujsicio de aquells
dispositio: P2rjmerament establjm he ordenam per tots temps que lo procurador e lo batle general del Regne de Valencia e encara batles particulas e les Justicies dela Cjutat … [ 270rb] … e donaren les sujnes franques sinos nols aguesem comanats
conf.: facta fuyt dicta capitola … [ 270va] … die dominjca xijo kalendas febroarj Annno dominj Millesimo cccco primo
colofó: ffinjto ljbro sit laus glorja christo amen Expljcit deo gratia amen
Note segueix un text en llatí fins al f. 271rb
ID no. of Witness 2 cnum 9648
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 271va-272va
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó… Furs i pragmàtiques, promulgat 1291 - 1336
Incipit & Explicits intitulatio: [ 271va] Jacobus dei gratia rex
salutatio: ffidelibus sujs bajulo regnj valencie generalj … Salutem et gratiam
pream.: Cum per parte vnjuercitatum Ciujtatis valencie … [ 271vb] … annno dominj Millesimo quatrecentesimo [?] xxo primo sub scriptus
rubr.: ffiscal
tit.: Aquesta es la forma la qual lo procurador fiscal ha afegujr en los feyts que a a demanar per lo senyor Rey
dispositio: Prjmerament deu demanar totes les Jnjurjes que sien djtes o feytes de feyt o de paraula … [ 272va] … ordenat per lo senyor Rey e tota ora fara les demandes segons la forma que lj es donada
ID no. of Witness 3 cnum 9607
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cra-civb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó… Furs i pragmàtiques, promulgat 1291 - 1336
Incipit & Explicits rubr.: [ cra] Furs per lo molt alt senyor rey en Jacme segon fill del molt alt senyor rey en Pere primer feyts en la cort celebrada en la ciutat de valentia a .xii. deles kalendes de febrer Lany de nostre senyor .M.ccc.i. sots segell pendent de cera
intitulatio: [E]15N nom de nostre senyor Com nos en jacme per la gracia de deu rey darago de valentia e / de murcia / e comte de barcelona
pream.: entenents a pau e a iusticia e bon stament e reformacio e tranquilitat dela nostra terra haguessem manat general cort en la ciutat de valentia … Ala supplicacio dels quals nos en jacme per la gracia de deu rey damuntdit ordenam et feem los capitols de ius seguents
tit.: De securetat e inquisicio dels officials. Rubrica primera.
dispositio: [P]3Rimerament stablim e ordenam per tostemps quel procurador el batle general del regne de valentia e encara batles particulars e los iusticies dela ciutat … [ civb] … e donaren les sentencies franques si nos nols haguessem comanats
conf.: [F]3Acta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mandato domini regis in ecclesia sancte marie maioris ciuitatis valentie in plena curia … qui ad curiam conuenerant supradictam die dominica duodecimo kalendas februari anno domini millesimo.CCC.primo.
conf.: Signum ✠ Jacobi dei gracia regis [..] aragonum/ valentie et murci [..] e/ comitisque barchinone: [..] qui predicta omnia statuimus et approbamus
testimonis: Testes sunt [..] G.de anglearia. Jaspertus de castronouo … et multi alij
auten.: Sig ✠ num mei guilermi palazi [..] ni predicti domini regis [..] scriptoris … loco die et anno prefixis
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2008-01-16