Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2606
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pràctica de València en fets de paraula
Date / Place promulgat València 1407-02-31
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject València
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2241
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 (BITECA manid 1162)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 221v-222v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pràctica de València en fets de paraula, promulgat 1407-02-31
Incipit & Explicits rubr.: [ 221v] Praticha de Valencia en ffets de paraula
salutatio: [a]L molt honrat en Berthomeu thogores lochtinent del molt Noble mossen Nolfo de proxitha Gouernador de Orjola … en los feyts ciujls tro en suma de ccc solidus Saluts ab acrixjment de honor
text: A la vostra honrrada saujea perles presents … [ 222v] … E si en algunes altres coses plahen a vostra honrada saujea en les quals nos puxam conplir scrjuju nos fiançosa ment
datatio: Date Valencie xxvj dje ffebroarij Ano Anativitate dominj Mo. CCCCo. vijo.
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2008-01-16