Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2605
Authors Desconegut
Titles Tractat de tot lo cos de la lluna
Comte de la lluna (Santanach)
Llunari de Barcelona (Santanach)
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Chabás Bergón (2000), “Lo compta de la Luna: lunarios medievales”, Actes de les V Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Roquetes, 11-13 desembre 1998)
Subject ASTROLOGIA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2574
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 68 (BITECA manid 1194)
Copied València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500 (R. Grewe)
Location in witness ff. 89-102v ff. lxxxxiiij-cviii
Title(s) Desconegut, Tractat de tot lo cos de la lluna
Incipit & Explicits tit.: [ 89] Capitol .xxx. quj parla de tot lo cos dela luna
text: [p]4us auem parlat de la conexensa dels caualls E de les mules E de lurs malalties e gran part deles cures de aquelles E enquara que auem aperlar dels alcels de cassa e de lurs malalties e gran part de les cures Es nessesari a tot caualler e gentil hom (…) sapia hi entena tot lo cos de la luna … [ 102v] … segons la bona affeccio e voluntat
Associated Texts al manuscrit el text es presenta com un capítol del text anterior: texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Note no queda clar que es tracti d'una obra independent
Record Status Created 1992-05-30
Updated 2004-04-19