Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2604
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31886 | Antic R-31886
Title of volume CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1573 ( al teixell, gravat en or)
Imprint Antwerpen: Philippo Nucio, 1573

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 + 1-386 + III
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Page Layout 1 columnes (ff. 2, 32)
2 columnes (f. 302)
40 línies (f. 2, 302)
Size pàgina 167 × 99 mm (f. 2)
caixa 140 × 55 mm
pàgina 167 × 99 mm (f. 302)
caixa 139 × 83 mm
columna 139 × 40 mm
Font humanística de diverses mides
Pictorial elements Il·lustracions a la portada gravat on una cigonya alimenta a una altra
Caplletres: sense caplletres
Condition molt bon estat de conservació; verso de la portada i del darrer foli en blanc. Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), clxxxiii bé, salta del xcxij al cciij, ccl (per cclxv), duu la seqüència 273-274-273-274, cccxviij sense foliar, salta cccxlv-cccxlvj; no presenta les errades: ccxxxviiij (per ccxxviij), ccxlviiij (per ccxlviij). Errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura als 3 fulls que segueixen a la portada (A2, A3, A4), Y5 (per Yy5)
Binding moderna, en pell de color vermell amb triple filet daurat als plans; llom amb entrenervis daurats amb decoració vegetal; guardes de paper d’aigües; talls daurats i decorats amb aigües blaves i vermelles
References (most recent first) Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Peeters-Fontainas (1965), Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. Mise au point avec la collaboration de Anne Marie Fréderic, attachée à la Bibliothèque Royale de Belgique
Tractat a: Rodríguez Moñino et al. (1958), Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511). Sale nuevamente a la luz reproducido en facsímile por acuerdo de la Real Academia Española con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por Antonio Rodríguez-Moñino
Note sense anotacions marginals. L'exemplar de Berlín va desaparèixer durant la Guerra
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014391&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5282
Location in volume ff. 1-4 prel. + i-ccclxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3377
Col·lectiu. Cancionero general de Hernando del Castillo
Language castellà
Date compilat 1511-01-15 - princeps
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] CANCIONE- | RO GENERAL: QVE | CONTIENE MVCHAS | obras de Diuersos Autores antiguos, con | algunas cosas nueuas de modernos, | de nueuo corregido y | impresso. | EN ANVERS. | En casa de Philippo Nucio, à la en- | seña de las dos Cigueñas. | Año M.D.LXXIII. | Con Priuilegio del Rey
rubr.: [ 2 prel.] COMIENÇA LA TABLA | DESTE CANCIONERO
índex: Primeramente las obras de Mossen Iuan Tallante por | su orden. Folio. I. … [ 4v prel.] … Soneto de otro cauallero. 386. | FIN
rubr.: [ j] Cancionero general de muchas | y diuersas obras de todos, o de los mas principales | trobadores de España, assi antiguos como mo- | dernos: nueuamente con gran dili- | gencia corregido.
rubr.: Obra en loor de veynte excelencias de nue- | stra señora. Hecha por Mossen | Iuan Tallante
rubr.: La concepcion
text: En antes que culpa fuesse causada | tu virgen benigna ya yuas delante … [ ccclxxxvj] … que no es justo que de en otro estado | el que viuo quedo y os ha perdido. | FINIS
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5283
Location in volume ff. xxxjv-xxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5071
Vicent Ferrandis. Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxjv] Obres de Vicent ferradis [sic] en lengua Valenciana en que ague joyes: y en totes fon guanyador, e aquesta primera es en honor del suauissin [sic] nom de Iesus
text: [ xxxij] Nom sobrels noms: cridat pels alts misteris … [ xxxijv] … hi la tille. la triumphant victoria
Poetic Stanza 5 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5284
Location in volume ff. xxxijv-xxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5070
Vicent Ferrandis. Nom entrels noms excels nom de maria
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxijv] Del mateyx en honor del glorios nom de la sagrada verge Maria
text: Nom entrels noms excels nom de Maria … [ xxxiijv] … y en vida y mort : tingam los per defensa
Poetic Stanza 5 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5285
Location in volume ff. xxxiijv-xxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5069
Vicent Ferrandis. Ans quel gran sol de resplandor eterna
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiijv] Del mateyx en honor del benauenturat lladre lo glorios sent Dimas
text: Ans qu'el gran sol de resplandor eterna … [ xxxiiij] … Que tal merçe com feu a vos nos faça. | Finis
Poetic Stanza 5 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5286
Location in volume ff. ccxxxixv-ccxl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxixv] Daman [sic] feta per Miquel Perez a Iuan Verdancha
text: D2amor los combats en calcem ma vida … [ ccxl] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5287
Location in volume f. ccxlr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxl] Resposta de Verdancha
text: Dolors y treballos [sic] sospirs foramida … [ ccxlv] … lo veni [sic] del voler de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5288
Location in volume f. ccxlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3584
Bernat Fenollar, Prevere. Del nom gentil de vna gentil dama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlv] Demana Mossen fenollar a Vinyoles
text: Del nom gentil : de vna gentil dama … alegreus deu en festes de nadal
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5289
Location in volume f. ccxlj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3581
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Tal animal no·s posa may en rama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlj] Respon Vinyoles
text: Tall animal nos posa may en rama … viu y viura lo treme natural
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5290
Location in volume f. cclr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccl] Daman [sic] feta per Miquel Perez a Iuan Verdancho
text: D2'amor los combats encalcen ma vida … [ cclv] … qu'entradam donas d'amor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5291
Location in volume ff. cclv-cclj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclv] Resposta de Verdancha
text: Dolors y treballas [sic] sospirs foramida … [ cclj] … lo vent del voler de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7345
Location in volume f. cclj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4277
Bernat Fenollar, Prevere. Diversament un [bell] nom se recita
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclj] Demanda adeuinatiua de Mossen Fenollar a don Franci de Castellui y a Vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7346
Location in volume f. cclj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3196
Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem. Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclj] Respon don Franci de Castelui
text: Dins lo meu cor a fulles dor escrita … dauran la fi elionor acenta
Poetic Stanza 1 x 11
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7347
Location in volume f. ccljr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3592
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mon esperit està ple de sospita
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclj] Respon Mossen Vinyoles
text: [ ccljr-v] Mon esperit esta ple de sospita … y sino es no siento quien lo sienta
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7348
Location in volume f. ccljv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3588
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Bell papagay ab penes d'esperança
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccljv] Sola de Vinyoles
text: Bell papagay ab penes desperança … es sots lamor de vos noble corbera
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7349
Location in volume f. ccljv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4274
Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem. Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona
Language català
Date escrit 1470 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccljv] Sola feta por los tres damunt dits cascu en verso
text: Vos sou quat yo parle la veu que rahona … virtuts tan excelses nos poden scriure
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7350
Location in volume ff. cccjv-cccijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4783
Jordi Centelles, Canonge de València. Esperanza res no dóna
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccv] Glosa suya a vna cancion que hizo Mossen Iordi de sant Iordi en lengua Valenciana
text: [ cccjva] Esperança res no dona … [ cccijra] … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7351
Location in volume ff. cccxvj-cccxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3586
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Pensant en vós, tresor de ma ventura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxvj] Obra de Mossen Vinyoles desdenyat de sa enamorada, en lengua Valenciana
text: Pensant en vos tresor de ma ventura … [ cccxvijv] … man donat mal ple dacidents estrauys [sic]
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7352
Location in volume ff. cccxvijv-[cccxviij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3590
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mirant en vós, examen de pintura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxvijv] Resposta del Matix a vna señora que li demana qual es major dolor perdre sanamorada per morto per noues amors
text: Mirant en vos examen de pintura … [ [cccxviij]v] … que cessaran los mals de turmentarme
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 9, 1 x 10
Note manca el v. 53. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Fin”. El f. [cccxviij] no té guarisme
Number of additional copies of edition 36
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1727
City and Library Antwerpen Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Collection: Call number Altre c:lbd:8262 | Antic C 45961 | Antic RAR 17d | Antic 24.8.22 | Antic 127603
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 + i-ccclxxxvi + II (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 162 × 99 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació
Binding del segle XIX, en cuir vermell amb ferros i tall daurats. Cinc nervis al llom
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Peeters-Fontainas (1965), Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. Mise au point avec la collaboration de Anne Marie Fréderic, attachée à la Bibliothèque Royale de Belgique 176
Note al verso del primer foli preliminar es llegeix un sonet escrit a ploma (inc.: “quien no conose lo que da mas contento”). Entre els ff. 27 i 28 hi ha un comentari manuscrit a propòsit de l'encarnació i passió de Crist. Altres notes als ff. 43v, 65, 151, 220v, 235, 239, 317 i 378.

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3230
City and Library Barcelona Els llibres del Tirant
Collection: Call number Catàleg 5, it. 17
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 4 s/n + CCCLXXXVI
State complet
Condition als ff. x jv i x iiij hi ha algunes línies verticals de censura; als folis inicials i finals paper un xic enfosquit; la foliació salta del 192 al 203
Binding del s. XVII en pell amb teixell
References (most recent first) Catalogat a: Clavería et al. (2002-12), De Enrique IV a Giambattista Bodoni (ca. 1465-1818). Catálogo 5 , n. it. 17
Note posat a la venda per 27000 euros a desembre de 2013

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3274
City and Library Boston The Boston Public Library
Collection: Call number Special Collections: RARE BKS D.155.21
External description
Previous owners (oldest first) George Ticknor (Naixement Boston 1791-08-01)

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1728
City and Library Bruxelles Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque Royale de Belgique
Collection: Call number L.P. 5567.A
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | ANVERS 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 4 + i-ccclxxxvi + IV (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 157 × 98 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació
Binding moderna, en cuir vermell, amb ferros i tall daurats, i amb estoig. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Florentin-Achille Seillière (Baron), Baró (escut amb ferros daurats, a les cobertes: “BIBLIOTHÈQUE DE MELLO”)
James Patrick Ronaldson Lyell, jurista (ex-libris a l'interior de la coberta)
Jean F. Peeters-Fontainas (Naixement 1891) (ex-libris al verso de la segona guarda)
References (most recent first) Glorieux (1993), Belgica Typographica, 1541-1600 II:30
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Peeters-Fontainas (1965), Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. Mise au point avec la collaboration de Anne Marie Fréderic, attachée à la Bibliothèque Royale de Belgique
Peeters-Fontainas (1939), Livres espagnols imprimés aux Pays-Bas et quelques livres rares ou curieux réunis par un amateur louvaniste
Note a la segona guarda posterior: “DAVIS & ORIOLI 37 Museum Street London : W.C.1”. Entre les dues guardes posteriors està enganxat un paper escrit a ploma en llengua anglesa, en la mateixa lletra en què un antic possessor escrigué una nota sobre un exemplar actualment custodiat a la Real Academia de la Lengua Española, que també va pertànyer a Lyell. Molts fragments de text han estat subratllats o assenyalats

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2195
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number *SC5 C2785 511ci
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || ANVERES | 1573 ( gravat en daurats al teixell i al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + i-cclxxxvj + I
Collation A4 A-Z8 AA-ZZ8 AA8
Size pàgina 160 × 97 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, malgrat tenir els marges retallats i els talls bruts. Sense errades a les signatures de quadern. Errades de foliació: clvij (per 156), clxxx (per 170), salta del cxcii al cciii, duu la seqüència errada cclxxiiij-cclxxiij-cclxxv, el cccclviii va sense numerar, salta cccxlv-cccxlvi. El verso del foli final és en blanc
Binding moderna, en pell verda que fa aigües, decorada amb una sanefa daurada als plans i abundantment als entrenervis (cinc nervis al llom); el teixell i el peu del llom són en pell vermella; les guardes són de paper d'aigües en blau, ver, blanc, rosa i d'altres colors
History of volume Adquirit 1931-08-31
Previous owners (oldest first) Bennett Hubbard Nash, professor
Mary Pratt Cooke Nash, muller de/d' Bennett Hubbard Nash (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior on consta el donatiu “From the Bequest of MARY P. C. NASH IN MEMORY of her HUSBAND BENNETT HUBBARD NASH. Instructor and Professor of Italian and Spanisch 1866-1894”)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004) , n. 004902219
Note no presenta notes de lectura, però sí alguna senyal de llapis vermell al marge dels ff. ccxxiiv-ccxxxiii. No sembla haver estat llegit en el temps de la seva publiació i tampoc fou expurgat. A la guarda volant anterior es llegeix la xifra de “2000” seguida per una abreviatura que no hem sabut identificar, a ploma, que podria ser un preu de venda del volum; a sota hi ha anotala la xifra “37” i un tampó amb la llegenda: “HARVARD COLLEGE LIBRARY NASH FUNDATION”, amb la data d'ingrès del volum afegida a llapis

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1708
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number F157.d.6.7
Title(s) in copy Cancionero | General ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 2 + 34-386 (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 154 × 98 mm (f. 2)
Font humanística
Condition exemplar fragmentari, sense guardes posteriors. Manquen els ff. 1 i 3 prel., 1-33 i 161-164. De més a més, els ff. 169-171, 174-184, 211, 218, 306, 311, 336 i 356-361 són més petits que la resta dels folis, la qual cosa indueix a pensar que han estat incorporats d'un altre exemplar per cobrir algunes llacunes. Molts folis despresos de la relligadura. Altrament, al f. 165 hi ha una taca de tinta que impedeix la lectura d'alguns versos
Binding enquadernació antiga en pergamí sobre paper amb tanques de cuir, despresa de la relligadura, i a dins d'una caixa moderna
Previous owners (oldest first) Andrés de Ocaña (Fray) (nota al verso del f. 386)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note moltes estrofes assenyalades per una mà a tinta. En el f. 34 es veu un segell amb la inscripció “BIBL ACAD CANT”. Al f. 328, escrita a ploma: “Senor santiago”. Altres intervencions manuscrites es troben al verso del f. 386: “madre la mi madre | ojos […] | ami dulze franzia”, “si este libro se perdiere como suele acontescer suplico an quien lo halle que me lo quiera bolber. fray Andres de Ocaña me llamo, bibo en mi conbento de Nra Sra de la Victoria de la fuente de don Gunsalo y si no estoy aqui me hallaran en la villa de Cabra y se le hara de su hallasgo”, “al fin de este mes estan dichas onse”. Una nota a l'interior de la caixa per guardar el volum: “UNIVERSITY LIBRARY CAMBRIDGE Bequeated by Edwrd Meryon Wilson M.A., Ph. D., F.B.A. 1906-1977. Fellow of Emmanuel College Professor of Spanish 1953-73”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1707
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number Hisp.8.57.3 | Antic 75.8420 | Antic 84.13004
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 + 1-386 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 153 × 98 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb alguns errors i salts en la numeració
Binding enquadernació moderna, en pell amb ferros daurats, tall daurat i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) William Horatio Crawford (Naixement 1815) (escut a l'interior de la coberta: “William Horatio Crawford. Lakelands Cork”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1977
City and Library Coimbra Biblioteca Universitaria
Collection: Call number Vizconde da Trindade: V.T. 20-8-14
Title(s) in copy CANCIONEIRO | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 4 + 1-386 + I
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 160 × 100 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat amb errors i salts en la numeració dels folis
Binding moderna, en pell, amb les armes del visconde da Trindade en daurat
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1721
City and Library Dijon Bibliothèque Municipale
Collection: Call number 7171
Title(s) in copy CANCIONERO | ESPAÑOL ( al teixell amb daurats)
CANCIONERO | GENERAL DE MUCHAS | y diversas obras de todos, | o de los mas principales trobadores | DE ESPAÑA ( al foli manuscrit incorporat en posició preliminar)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 1 + i-ccclxxxvi + II (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 157 × 100 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els folis preliminars. Errors i salts en la foliació
Binding moderna, en pell, amb tall tintat de vermell. Llom amb cinc nervis i ferros daurats
Previous owners (oldest first) Richard De Ruffey (ex-libris a l'interior de la coberta: “Ex libris Dni Richard De Ruffey. Regi à consiliis, ejusquè in generalibus Burgundiae Comitiis Electi perpetui”)
References (most recent first) Bibliothèque Nationale de France (2004), Catalogue Collectif de France
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al verso de la primera guarda es veu anotat el títol de l'obra i una breu descripció del volum, amb la data de 1926

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3251
City and Library Dublin Trinity College Library
Collection: Call number Quin 13
External description
Writing surface Paper
Format 4t

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1765
City and Library Edinburgh National Library of Scotland
Collection: Call number G.22.g.1
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-ccclxxxvi + III (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 161 × 96 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació. Els darrers folis estan una mica tacats de brutícia
Binding moderna, en pell amb daurats, tall daurat i cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Edinburgh: Advocates Library (segell al f. 1: “Adv. Lib.”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/holdingsInfo?searchId=257&recCount=25&recPointer=3&bibId=3302458 catàleg vist 2017-06-10

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1955
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call number Handschriften und Seltene Drucke: 8o Poet. Hisp. 215 | Antic Poet. Hisp. 1218
Title(s) in copy Cancionero | general | 1573 ( al teixell de pell fosca, amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + i-ccclxxxvj + I (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 167 × 100 mm (portada)
relligadura 171 × 120 mm (pla anterior)
Font humanística
Pictorial elements Altres: decoració com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat, les successives retallades del volum per relligar-lo no han suprimit cap part del text. Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), salta del cxc al ccj, ccxxxviiij (per ccxxviij) no duu aquest error, ccxlviiij (per ccxlviij) no duu aquest error, ccl (per cclxv) no duu aquest error, ccxlj (per cclj), ccxliiij (per ccliij), ccxlv (per cclv), duu la seqüència 273-274-273-274, cccxviij sense foliar (esmenat a tinta), salta cccxlv-cccxlvj; errades a les signatures de quadern: el primer plec signat “A” duu signatura als seus quatre fulls llevat del primer, que és la portada i no en duu; Y5 (per Yy5)
Binding moderna, en mitja relligadura de pell sobre cartó fort, llom i cantoneres de pell, coberta amb paper decorat amb daurats; talls tintats de vermell. Guardes modernes, de l'època de la restauració
Previous owners (oldest first) Göttingen: Georg-August-Universität (segell en tinta negra dins d'un marc ovalat, al verso de la portada: “EX | BIBLIOTHECA | ACAD. GEORGIAE | AUGUSTAE”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de diversos impresos de Göttingen (CD) (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note Al peu del llom etiqueta moderna amb la signatura actual, tot ometent el format (Poet. Hisp. 215).

Sense anotacions de lectura.

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1705
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.20.b.33
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-ccclxxxvi + III (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 171 × 105 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb errors i salts en la numeració dels folis
Binding enquadernació característica del segle XVII, en pell amb ferros daurats i cinc nervis al llom. Es representa un escut amb daurats, que porta a sota l'anagrama “MIA”
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 41

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1664
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.10951
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || ANVERS | 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 + 1-386 + II
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 163 × 100 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb el paper una mica enfosquit. Verso del foli final en blanc. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: Y 5 (per Yy5); errades a la foliació: clvij (per 156), clxxx (per 170), salta del cxcii al cciii, duu la seqüència errada cclxxiiij-cclxxiij-cclxxiiij-cclxxv, salta del cccxliiij al cccxlvij, és a dir, se salta la numeració cccxlv-cccxlvi
Binding enquadernació moderna, en pell marró amb decoració en ferros daurats, tall daurat i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (ex-libris imprès a les cobertes)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 41
Note sense marques de lectura. Un paper a la segona guarda anterior, escrit en anglès (és de Grenville), indica que aquesta edició és una còpia fidel de la de 1557 (Anvers), amb l'excepció que aquesta de 1573 omet la secció d'“Obras de burlas”: “Cancionero General 8vo Anvers 1573. Altho’ this is, as far as it goes, an exact reprint line by line & leaf by leaf of the edition of Anvers 1557, it has omitted all the Obras de Burlas which occupy in the ed. of 1557 the revers of p. 457 to the recto of 374, after which the 2 editions continue the same to the end.”

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1964
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number Rodríguez Moñino: RM 4927
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 4 prel. + i-ccclxxxvi + IV (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 160 × 92 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en molt bon estat, amb errors i salts en la numeració. Els ff. 30-33 estan mal ordenats
Binding moderna, en pell, amb cinc nervis al llom i tall daurat
Previous owners (oldest first) Antonio Rodríguez-Moñino (Naixement Calzadilla de los Barros 1910-03-14)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note a l'interior de la coberta: “BRUGALL. 1954”. Al f. 4 prel.v una nota a ploma diu: “Las 33 ojas que faltan aqui son de coplas misticas (según parece por la tabla), las quales estan prohiuidas por la Santa Ynquisicion”. Es veuen alguns versos subratllats o marcats a ploma, per exemple als ff. 47-49

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1518
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number S. Coms. 7-A-218
Title(s) in copy Cancionero | general ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 390 (= I + 2 + 1-386 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a2/0 A-V8 X0/4 Aa-Vz8 Xz1/1 Yy-Zz8 AA8
Page Layout 1 columnes (ff. 2, 32)
2 columnes (f. 302)
Size pàgina 159 × 96 mm (f. 2)
caixa 138 × 55 mm
pàgina 159 × 94 mm (f. 32)
caixa 138 × 60 mm
pàgina 159 × 96 mm (f. 302)
caixa 137 × 82 mm
columna 137 × 40 mm
Font humanística
Condition manquen els ff. 3-4 prel., 161-164, 356-361; els dos primers folis preliminars, que es conserven, estan despresos de la relligadura; els ff. prel. i el 318 no estan numerats, mentre que els ff. 170, 248 i 265 són numerats erròniament; a més, en la numeració hi ha un salt dels ff. 192 a 203 i 344 a 347
Binding moderna, a pasta, despresa de la relligadura, amb el llom decorat amb ferros daurats, i el tall tenyit de taques vermelles i fosques
Previous owners (oldest first) Miguel Lafuente Alcántara (Naixement Archidona 1817-07-10) (nota en el f. 386: “de Miguel Lafuente Alcantara. Setiembre de 183[5?]”)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 386 es veu una nota ratllada que no es pot llegir a simple vista. Hi ha versos ratllats, a causa de la censura, en els ff. 257v, 274v-276v, 295v. Al f. 273v, una mà a tinta esmena un error localitzat en la rúbrica d'un poema.

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1954
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call number 13923
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1573 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + 1-386 + III (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 165 × 95 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en molt bon estat, amb errors i salts en la numeració dels folis
Binding moderna, artística, en pell vermella i amb estoig, amb cinc nervis al llom, tall daurat, i ferros daurats i decoracions geomètriques en els plans
Previous owners (oldest first) Pedro Vindel, llibreter (referència en el fitxer manual de la biblioteca: “Comprado a Vindel en 1920 por 1200 ptas”)
Associated persons relligat per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Rodríguez Moñino et al. (1958), Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511). Sale nuevamente a la luz reproducido en facsímile por acuerdo de la Real Academia Española con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por Antonio Rodríguez-Moñino
Note exemplar sense anotacions

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1519
City and Library Madrid Biblioteca Histórica Municipal
Collection: Call number I/109 | Antic C XVI-41; No 9; 221; no5435
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || ANVERS | 1573 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 395 (= II + 4 + 1-386 + III)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 160 × 100 mm (f. 2)
caixa 138 × 55 mm
pàgina 158 × 96 mm (f. 32)
caixa 138 × 60 mm
pàgina 158 × 96 mm (f. 302)
caixa 137 × 82 mm
columna 137 × 40 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Other features Reclams: a cada pàgina
Condition restaurat, en bon estat, els folis primer i darrer estaven en força mal estat; taques d’humitat; als ff. xv, xxxviij amb foradets menuts que afecten el text. Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), clxxxiii (per clxxxiiij esmenat a ploma), salta del xcxij al cciij, ccxxxviiij (per ccxxviij), salta el ccxlviij, cap errada al f. cclxv, duu la seqüència 273-274-273-274, cccxviij sense foliar, salta cccxlv-cccxlvj; errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura als seus 4 fulls
Binding moderna en pell, amb ferros daurats als entrenervis, plans amb filets concèntrics i florons als angles i al centre, molt elaborats; signada per GINESTA entre els filets del pla anterior; tall daurat i llom de 5 nervis; guardes de paper d’aigües; enquadernació molt semblant a la d'altres còpies del Cancionero General
Previous owners (oldest first) Antonio Cánovas del Castillo, polític (1828-02-08 - 1897-08-08) (ex-libris enganxat a l’interior de la coberta anterior “Biblioteca de Don A. Canovas del Castillo” sota l’escut d’armes amb cimera i envoltat pel toisó)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la portada hi ha escrit per una mà a tinta: “no 5435”. Al f. 4 prel., on s'inclou part de la taula inicial, està ratllada la remissió al “pater noster de las mugeres hecho por Salazar”, encara que el poema no té cap ratllada. Al verso de la portada, segell de tinta marró ovalat amb la Verge i el nen Jesús; de la mà de la Verge penja un escapolari on es veu el calvari (¿Verge de la Mercè?). Anotacions marginals, p. e. f. clx verso (versos en castellà en la part de Diego Sánchez de Badajoz)

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1574
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8673 | Antic R-8673 | Antic 129-2
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || 1573 ( al teixell gravat en or, any al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Page Layout 1 columnes (ff. 2, 32)
2 columnes (f. 302)
Size pàgina 167 × 100 mm (f. 2)
caixa 138 × 55 mm
pàgina 167 × 103 mm (f. 32)
caixa 137 × 40 mm
pàgina 167 × 103 mm (f. 302)
caixa 137 × 40 mm
Font humanística de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, però amb taques d'humitat i verso del darrer foli en blanc. Errades a la foliació: clxxx (per clxx), salta del cxcij al cciij, ccl (per cclxv), cclxiij (per cclxxv), cclxxiiij (per cclxxvj), cclxxv (per cclxxvij), segueix malament, fol. cccxxviij sense foliar, duu la seqüència cccxliiij-cccxlvij-cccxlviij. Errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura als seus 4 fulls, Y5 (per Yy5)
Binding moderna pell marró, ferros en sec als plans i daurats al llom, guardes amb paper d’aigües marmolejades
References (most recent first) Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Crosas López (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals; al capdemunt de la portada hi havia una anotació a llapis, avui esborrada
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014391&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1570
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/11925 | Antic R-11925
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || 1575 [sic] ( al teixell, gravat en or, any al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 + 1-386 + II
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8 (els bifolis del quadern H estan mal ordenats)
Page Layout 1 columnes (ff. 2, 32)
2 columnes (f. 302)
Size pàgina 165 × 105 mm (portada)
caixa 138 × 55 mm
pàgina 165 × 102 mm (f. 32)
caixa 138 × 60 mm
pàgina 165 × 102 mm (f. 302)
caixa 137 × 82 mm
columna 137 × 40 mm
Font humanística de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, primer foli restaurat, li mancava un bocí. Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), salta del cxcij al cciij, duu la seqüència cclxxiiij-cclxxiij-cclxxiiij-cclxxv, f. ccclxviij en blanc, sense foliar, salta de cccxliiij a cccxlvij. Errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura als seus 4 fulls, Y5 (per Yy5)
Binding moderna, pell granat, ferros en sec als plans i daurats al llom, de 4 nervis, guardes amb paper d’aigües
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (segell de tinta vermella a la portada)
References (most recent first) Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Crosas López (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals. Al verso de la primera guarda, a llapis “1841”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014391&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 1569
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/223 | Antic R-223
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | AÑO 1573 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 + 1-386 + II
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 302)
Size pàgina 158 × 98 mm (f. 2)
caixa 138 × 55 mm
pàgina 158 × 99 mm (f. 32)
caixa 138 × 60 mm
pàgina 158 × 99 mm (f. 302)
caixa 137 × 82 mm
columna 137 × 40 mm
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition ha estat restaurat al 2013, en bon estat de conservació, té el verso de la portada i el del darrer foli en blanc. Errades de foliació: com a l'exemplar principal Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), clxxxiii bé, salta del xcxij al cciij, ccl (per cclxv), duu la seqüència 273-274-273-274, cccxviij sense foliar, salta cccxlv-cccxlvj; no presenta les errades: ccxxxviiij (per ccxxviij), ccxlviiij (per ccxlviij). Errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura als 3 fulls que segueixen a la portada (A2, A3, A4), Y5 (per Yy5). Són les mateixes errades a la foliació i a les signatures de quadern que duu l'exemplar principal
Binding moderna en pell, despresa, amb ferros daurats i llom de 5 nervis amb filet daurat als plans, entrenervis decorats amb or i motius vegetals; teixell de pell vermella
Previous owners (oldest first) Argote Cabriñana (Floruit 1540 [?] - 1600 [?]) (price: 1500 r.) (al verso de la segona guarda (notes contemporànies))
References (most recent first) Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 29 , n. 71
Note a la portada, a ploma, “Por Hernando del Castillo” i al peu “Quarta impresion”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014391&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1692
City and Library Milano Biblioteca Nazionale Braidense
Collection: Call number 26.17C.20
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxxvi + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 158 × 99 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 161-174, 275-276 i 339 (= signatures v7-x4, Ll3-4, Tt3), que han estat arrencats intencionadament. Alguns errors i salts en la numeració dels folis
Binding mitja relligadura, amb quatre nervis i tall tintat de vermell
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una nota a llapis en la primera guarda: “Constatata mancanza della carta cccxxxix, malamente strappata. Milano, 26 ottobre 1979 - Lorenzo Ferro”. No hi ha versos ratllats ni anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1972
City and Library Nelahozeves Roudnická lobkowiczá Knihovna
Collection: Call number II Hd 1
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxxvi + I (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 160 × 100 mm (f. ij)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre però una mica esbocinat al f. 58. Es veuen algunes taques d'humitat i de brutícia i alguns errors i salts en la foliació
Binding en pergamí sobre paper amb els forats d'antigues tanques. Aprofita un pergamí antic manuscrit amb pentagrames musicals a dues tintes
Previous owners (oldest first) Ferdinand Philipp de Lobkowictz, noble (1724-04-27 - 1784-01-14) (ex-libris imprès, al f. 1 prel.v, amb la llegenda: “F. Princ. Lobkowictz. D. Sag”)
Praha: Biblioteca Nacional de Txecoslovàquia
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Kaspar (1983), Registro de los impresos españoles de la antigua biblioteca del castillo de Roudnice nad Labem actualmente depositada en la Biblioteca Estatal de la República Checa en Praga

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1350
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE CANCIONEROS: Castillo, F. del. Cancionero general Anveres 1573 [COPY 2]
Title(s) in copy CANCIONERO | GENREAL | ANVERS 1573 ( gravat en daurat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 s/n + i-ccclxxxvi + III (guardes anteriors i posteriors contemporànies de la relligadura)
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 168 × 100 mm (f. 1)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, malgrat una taca que sembla de tinta sobre el gravat de la portada. El foli Aiv del primer quadern signat “A” és en blanc. Té les mateixes errades que l'altre exemplar de la Hispanic Society COID 3034
Binding relligadura moderna, artística, en pell vermella amb daurats, tres filets als plans, cinc nervis i decoració vegetal als entrenervis; a l'interior de les cobertes sanefa daurada amb decoració vegetal; guardes de paper d'aigües i talls daurats i irisats en rosa, verd i blau; superlibris als dos plans
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior, juntament amb el de la biblioteca)
Florentin-Achille Seillière (Baron), Baró [?] (superlibris amb la inscripció: “BIBLIOTHEQUE DE MELLO”)
Associated persons i Hippolyte Duru, relligador (1843 - 1863)
Relligador relligadura signada per René Victor Chambolle, relligador
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society del Cancionero General (Anvers 1573) (2005)
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 29 , n. 71
Note exemplar sense senyals de lectura. Al f. I de guardes preliminars, al verso, anotat a llapis “Cancionero duplicado” en lletra moderna; al peu de la taula, al f. A ii (del primer quadern “A”), a ploma, s'ha apuntat la xifra 7182

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 3034
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE CANCIONEROS | CASTILLO. F. | Cancionero general | Anvers. 1573
Title(s) in copy CANCIONERO | GENEERAL || ANVERS | 1573
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + j-ccclxxxvj + IV
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 170 × 103 mm (f. ij)
Font romana
Pictorial elements portada amb xilografia: dues cigonyes, una alimentant a l'altra, amb llegenda “PIETAS HOMINI TVTISSIMA VIRTVS”
Condition signatures de quadern alfanumèriques (1-5 imprès), sense errades. Errors la foliació: clvij (per 156) [no assenyalada a l'exemplar principal], clxxx (per 170), salta del 192 al 203, ccxxxviij (per 228) [no al l'exemplar principal], ccxlviiij (per 248), ccl (per 265), després del cclxxiiij repeteix 273 i 274 per continuar b‚ [no assenyalat a l'exemplar principal], 318 sense numerar i del 343 salta al 347. En excel·lent estat de conservació
Binding com la del COPID 3033
References (most recent first) Fotografies del Cancionero General de 1573, exemplar de la Hispanic Society (2005-06)
Soriano (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 88
Note ex-libris de la Hispanic Society a l'interior de la coberta

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 1517
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number A-451
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || ANVERS 1573 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + j-ccclxxxvj + II (fol. ant. en romans)
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 159 × 99 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, tot i algunes taques d'humitat, el paper enfosquit i la portada despresa. Errades a la foliació: clvij (per 156), clxxx (per 170), ccxxxviij (per 228), ccxlviiij (per 248), ccl (per 265), després del f. cclxxiiij repeteix cclxxiij-cclxxiiij per continuar bé a partir d'aquesta darrera xifra, f. 318 sense numerar, salts en la numeració dels ff. cxcij a cciij i cccxliiij a cccxlvij; errades a les signatures de quadern: B1 de cos més petit, Y5 (per Yy5)
Binding moderna en pell marró, amb decoració i tall en daurat
Associated persons Relligador C. Smith, relligador (segons tampó al verso de la segona guarda, cantonada superior externa: “BOUND BY C. SMITH”)
References (most recent first) Catalogat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 279 , n. 133
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note anotacions de llibreter al verso del f.2 de guardes a llapis i en francès (possiblement exemplar comprat a França)

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 1700
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. YG.316 | Antic Y. 6386
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | ANVERS | 1573 ( al llom amb daurats, en posició vertical)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-ccclxxxvi + II (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 167 × 103 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia, i amb errors i salts en la numeració dels folis
Binding del segle XIX, en pell amb ferros daurats i tres nervis
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris a les cobertes, amb ferros daurats)
References (most recent first) Bibliothèque Nationale de France (2004), Catalogue Collectif de France
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha escrit a ploma en el primer foli preliminar “Mens sana in corpore sano”

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1970
City and Library Paris Université de la Sorbonne
Collection: Call number Rra 223 12v | Antic L.E.e.p.3
Title(s) in copy CANCION | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxxvi + II (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 166 × 105 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació
Binding antiga en pergamí sobre cartó amb forats d'antigues tanques. El llom té un reforç modern de pell amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) La Flèche: Bibliothèque du Prytanée National Militaire (segell al primer foli preliminar: “PRETANÉE BIBLIOTHÈQUE”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 2105
City and Library Roma Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele II
Collection: Call number 7.6.L.17
Title(s) in copy Carb
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina × mm
Font humanística
Condition exemplar en bon estat, amb errors i salts de foliació
Binding antiga en pergamí sobre paper
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 1690
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 1/11378 | Antic 4a-20-8
Title(s) in copy CANCIONE | GENERAL | CASTELLA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 + i-ccclxxxvi + I (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 168 × 98 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia; a banda de la numeració impresa dels folis, hi ha una altra a ploma feta amb xifres aràbigues. Alguns errors o salts en la numeració dels folis, però l'exemplar és complet
Binding antiga, en pell, amb tres nervis i tall tintat de vermell
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 279 , n. 133
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note versos ratllats en els ff. 80v i 161v-164v

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 2029
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (730) | Antic R-VI-2-12; R-III-B
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL ( al tall, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + j-ccclxxxvj + II
Collation A4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 165 × 100 mm (f. 2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, alguns folis enfosquits per la humitat. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: clvij (per 156), clxxx (per 170, esmenat a ploma), salta del cxcii al cciii, ccl (per 265), duu la seqüència errada cclxxiiij-cclxxiij-cclxxiiij-cclxxv, salta del cccxliiij al cccxlvij, f. 318 sense numeració impresa; errades a les signatures de quadern: Y 5 (per Yy 5)
Binding moderna en pell vermella, amb decoració en ferros daurats i al centre de la planta anterior i posterior l'ex-libris de la biblioteca de Salvà; decoració també en daurats al llom. Paper d’aigües a les cobertes anteriors i posteriors i al primer foli de guarda anterior i darrer posterior
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note al verso del foli primer de guardes anteriors, a la cantonada superior externa: “180 \ dup.” (potser de Salvá?). Al verso del foli 2 de guardes anteriors, sembla que posi “russ” i, a sota la xifra “2000” (potser el preu de compra). Molts fragments de text han estat assenyalats a ploma

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 1722
City and Library Troyes Bibliothèque Municipale
Collection: Call number X.13.2113 | Antic D. 2328
Title(s) in copy CANCION | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-ccclxxxvi + III (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 102 × 167 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació
Binding antiga, en pell amb ferros daurats, cinc nervis i tall tintat de vermell
Previous owners (oldest first) Juan Bouhier (en el primer foli preliminar a tinta: “Juan Bouhier año de 1692”)
References (most recent first) Bibliothèque Nationale de France (2004), Catalogue Collectif de France
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 1980
City and Library Utrech Utrecht University Library
Collection: Call number E. III. 250
Title(s) in copy CANCIONER | GENERAL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxxvi + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 160 × 97 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
State molt mutilat
Condition exemplar molt expurgat, amb versos ratllats a ploma i folis perduts. Es veuen també alguns errors de foliació i taques d'humitat i de brutícia. Han estat parcialment retallats els ff. 273, 294, 307, 339, 348 i 350; manquen els ff. 275-76, 295 i 349
Binding antiga, en pell, amb el llom de quatre nervis i tall jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Miguel López (al primer foli preliminar a ploma: “Miguel Lopez […]”)
Cristóvão Alão de Morais, escriptor (al primer foli preliminar a ploma: “Cristovao Alão de Morais”)
Lisboa: O mundo do livro (a l'interior de la coberta: “O MUNDO DO LIVRO. 11 L. DA TRINDADE- 13. TELEF. 29951. LISBOA”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 2104
City and Library Versailles Bibliothèque Municipale
Collection: Call number Fons A: In 8o E 960 c
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + 1-386 + III (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 170 × 100 mm (f. 2)
Font humanística
Condition exemplar íntegre, amb errors i salts en la foliació
Binding antiga en pergamí amb tanques de cuir
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note aquest exemplar no pertany al fons de Morel Fatio

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 1726
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number 71.M.111
Title(s) in copy Canciono General ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxx, ccclxxxij-ccclxxxvi + I ff. (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA3/4
Size relligadura 168 × 105 x 60 mm (coberta anterior)
pàgina 165 × 105 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition Exemplar en bon estat de conservació, malgrat que el paper s’ha enfosquit i presenta algunes taques d’humitat. Exemplar incomplet, manca el f. 381 (signat AA3). Sense anotacions. Errades a la foliació: clvij (per clvj), clxxx (per clxx), clxxxiii bé, salta del xcxij al cciij, ccxxxviiij (per ccxxviij), ccxlviiij (per ccxlviij), [ccl (per cclxv) aquest error no es troba en aquest exemplar], duu la seqüència errada cclxxiij-cclxxiiij-cclxxiij-cclxxiiij-cclxxv, cccxviij sense foliar, salta cccxlv-cccxlvj. Errades a les signatures de quadern: el primer plec signat A duu signatura impresa als seus 4 fulls; Y5 (per Yy5).
Binding En pergamí sobre cartó, restes de forats per tancar el volum (no es conserven les tires). Tall tintat en blau.
Previous owners (oldest first) Franciscus Eusebius von Pötting, Comte de Pötting [?] 1670 a quo - 1678 ad quem (al primer foli preliminar hi ha escrit a ploma: : "Franciscus Eusebius S. A. J. Comes de Peting (sic). | Ao 1670" (segurament és l’any d’adquisició))
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note La signatura apareix en dues etiquetes enganxades a l’interior de la coberta anterior. A la cantonada superior, la primera està escrita a tinta negra. A sota d’aquesta, la segona, impresa, de la ÖNB: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | K. K. HOFBIBLIOTHEK | ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | 71.M.111” (AMB la signatura afegida a ploma).

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 1971
City and Library Zürich Staatsbibliothek
Collection: Call number Z XXV 1235
Title(s) in copy Cancionero | general ( en el lloc del teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-ccclxxxvi + I (fol. ant. en romans)
Collation a4 A-Z8 Aa-Zz8 AA8
Size pàgina 163 × 103 mm
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en bon estat, amb errors i salts en la foliació
Binding en pergamí sobre cartó
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note alguns versos subratllats a ploma

Record Status Created 2002-01-16
Updated 2014-08-06