Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2603
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.11360
Title of volume CANCI | ONERO | SEVILLA | 1535 ( al teixell, gravat en lletres daurades)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger, 1535

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 s/n + j-ccvij + IV
Collation +6 a-z8 A-B8 C1-7
Page Layout 2 columnes (ff. prels.)
3 columnes (f. iijv-ccvij)
48 línies (f. ij)
Size pàgina 300 × 210 mm (f. ij)
caixa 235 × 173 mm
columna 235 × 57 mm
caixa 235 × 170 mm (f. iij)
columna 235 × 55 mm
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb flor (ff. 1 prel.-206)
Pictorial elements Caplletra de deu unitats de pauta, amb decoració vegetal (al f. 1)
Altres: el frontispici té com a marc un retaule gòtic, amb el títol en línies a tinta vermella i a tinta negra que s'alternen (al f. 1 prel.)
Condition exemplar en bon estat, li manca el foli final, que era en blanc, amb algunes taques d'humitat. Foliació impresa en xifres romanes. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: vj (per xij), xiliiij (per xliiij), lxxvii (per lxxviij), xciiij (per xcv), ccj (per ccij). El f. xxiiij és més gruixut que els altres, sembla dur enganxat entre les dues cares un altre foli imprès perpendicularment
Binding en pell vermella, amb daurats, molt delicada, amb cinc nervis al llom i l’escut de Grenville en daurat als plans; cintes de seda verda per servir de punts
Previous owners (oldest first) Charles Henri Ternaux, diplomàtic (1807-04-29 - 1864-11-04) 1864 ad quem
London: Payne & Foss London (price: 63 lliures)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note l'altra edició sevillana del Cancionero General (1540) és gairebé idèntica a aquesta. Dues notes de Grenville encartadas al començament del volum: “This Copy, bougth from Mr. Ternaux’ Collection is so rare that I do not know of any ofher of the same date in his Country”; “This copy of a singularly rare edition is the copy quoted by Brunet in his supplement as the only copy known in England, and as having been sold by Payne by 63 L. It does not seem to be as certained by Brunet in what foreign libraries it may be found. It is not in the Royal Library at Paris”. Sense anotacions de lectura. L'exemplar de Berlín va desaparèixer durant la Guerra

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5094
Location in volume ff. 1-6 prel. + j-ccvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3377
Col·lectiu. Cancionero general de Hernando del Castillo
Language castellà
Date compilat 1511-01-15 - princeps
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Cancionero general : enel qual se han añadido agora de nueuo enesta vltima impression muchas cosas buenas: ha sido con diligencia corregido y emendado. M.d.xxxv.
tit.: [ 1v prel.] Tabla
pream.: La copilacion deste cancionero general fue hecha por hernando del castillo : el qual siendo de su natural inclinado al metro castellano inuestigo com mucha diligencia y recoligio de diuersas partes y de diuersos auctores todas las obras que pudo hallar en metro compuestas delos auctores que eneste genero de escreuir tenian auctoridad dende el tiempo de Juan de mena hasta su tiempo. Y despues desta copilacion se hizo vna adicion enla segunda impression de muchas cosas buenas y nueuas. E finalmente agora enesta vltima impression se han quitado del dicho cancionero algunas obras que eran muy desonestas y torpes : y se han añadido otras muchas / assi de deuocion como de moralidad. De manera que ya queda el mas copioso que se aya visto
tit.: Siguese la tabla de todas las obras que se contienen eneste cancionero.
índex: Primeramente vna obra de mossen Juan tallante en loor de veynte excelencias de nuestra señora. fo. j. … [ 6rb prel.] … Una confession trobada. fo. ccvij
tit.: Los autores cuyas obra van eneste cancionero : son los siguientes
índex: [ 6va prel.] El duque de medina sidonia … [ 6vc prel.] … Vazquez | Y mas algunos que por no saber sus nombres no van aqui nombrados.
tit.: [ j] Obra en loor de veynte excelencias de nuestra Señora. Hecha por mossen Juan tallante
tit.: La concepcion
text: En antes que culpa fuesse causada … [ ccvjv] … pues eres mi redemptor | Laus deo : pax viuis : requies eterna defunctis.
colofó: [ ccvij] Aqui haze fin el cancionero general. El qual enesta vltima impression ha sido con diligencia reuisto y corregido / entresacando del algunas obras deshonestas y muy profanas : y añadiendole otras muchas y muy buenas / como por la tabla parece. Fue impresso en Seuilla enla imprenta de Juan cromberger. Año de la encarnacion del Señor de mill y quinientos y treynta y cinco : a dos dias delmes de Abril
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5110
Location in volume ff. xvjva-xvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5071
Vicent Ferrandis. Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvjva] Obres de vicent ferradis [sic] en lengua valenciana en que ague joyas: y en totas son guanyador : e aquesta primera es en honor del suauissim nom de iesus
text: Nom sobrels noms / cridat pels alts misteris … [ xvijra] … hi a title. la triumphant victoria
Poetic Stanza 5 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5114
Location in volume f. xvijra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5070
Vicent Ferrandis. Nom entrels noms excels nom de maria
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvijra] Del mateyx en honor del glorios nom dela sagrada verge Maria.
text: Nom entrels noms excels nom de maria … [ xvijrb] … y en vida y mort : tingam lo per defensa
Poetic Stanza 5 x 12
Note els dos darrers versos de la tercera estrofa ocupen tres línies
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5116
Location in volume f. xvijrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5069
Vicent Ferrandis. Ans quel gran sol de resplandor eterna
Language català
Date escrit 1514 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvijrb] Del mateyx en honor del bienauenturat ladre lo glorios sent Dimas.
text: [ xvijrb] Ans quel gran sol de resplandor eterna … [ xvijvb] … que tal merçe: com feu a vos nos faça. | Finis
Poetic Stanza 5 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5119
Location in volume f. cxxjra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxjra] Demanda feta per miquel perez a Juan verdancha
text: D2Amor los combats en calcen ma vida … [ cxxjrb] … quentradam donas damor conpensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5122
Location in volume f. cxxjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxjrb] Resposta de verdancha
text: Dolors y treballos [sic] sospirs fora mida … lo veni [sic] del voler de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5125
Location in volume f. cxxjrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3584
Bernat Fenollar, Prevere. Del nom gentil de vna gentil dama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxjrb] Demana mossen fenollar a vinyoles
text: Del nom gentil : de vna gentil dama … [ cxxjva] … alegreus deu en festes de nadal
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5128
Location in volume f. cxxjva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3581
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Tal animal no·s posa may en rama
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxjva] Respon vinyoles
text: [ cxxjvb] Tal animal nos posa may en rama … viu y viura lo treme natural
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5131
Location in volume f. cxxvjrc-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4388
Miquel Peres. D'amor los combats encalsen ma vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvjrc] Demanda feta per Miquel perez a juan verdancha
text: [ cxxvjva] D2Amor los combats encalcen ma vida … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5134
Location in volume f. cxxvjva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3543
Joan Verdanxa. Dolors y treballas, sospirs fora mida
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvjva] Resposta de verdancha
text: Dolors y treballos [sic] sospirs fora mida … [ cxxvjvb] … lo vent del voler de grech en leuant
Poetic Stanza 3 x 10
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5137
Location in volume f. cxxvjvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4277
Bernat Fenollar, Prevere. Diversament un [bell] nom se recita
Language català
Date escrit 1516 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvjvb] Demanda adeuinatiua de mossen Fenollar a don Franci de castelui y a vinyoles
text: Diuersament vn nom se recita … rebren de mi gracies mes de trenta
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 5140
Location in volume f. cxxvjvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3196
Francí de Castellví, Baró Benimuslem. Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvijvb] Respon don franci de castelui
text: Dins lo meu cor : a fulles dor escrita … dauran la fi : elionor acenta
Poetic Stanza 1 x 11
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5143
Location in volume ff. cxxvjvb-cxxvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3592
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mon esperit està ple de sospita
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvjvb] Respon mossen vinyoles
text: Mon esperit esta ple de sospita … [ cxxvijra] … y sino es no siento quien lo sienta
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7329
Location in volume f. cxxvijra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3588
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Bell papagay ab penes d'esperança
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvijra] Sola de vinyoles
text: Bell papagay ab penes desperança … [ cxxvijrb] … es sots lamor de vos noble corbera
Poetic Stanza 12 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 5150
Location in volume f. cxxvijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4274
Francí de Castellví, Baró Benimuslem. Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona
Language català
Date escrit 1470 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvijrb] Sola feta por los tres damunt dits cascu vn verso
text: Vos sou quant yo parle la veu : que rahona … virtus tan excelses : nos poden scriure
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5146
Location in volume f. clvjra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4783
Jordi Centelles, Canonge de València. Esperanza res no dóna
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvjra] Gglosa [sic] suya a vna cancion que fizo mossen jordi de san jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7327
Location in volume f. clxiiijra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3586
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Pensant en vós, tresor de ma ventura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiijra] Obra de mossen vinyoles desdenyat de sa enamorada en lengua valenciana
text: P2Ensant en vos tresor de ma ventura … [ clxiiijva] … man donat mal ple dacidents estranys
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7328
Location in volume ff. clxiiijva-clxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3590
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mirant en vós, examen de pintura
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiijva] Resposta del matix a vna senyora que li demana qual es major dolor perdre sa namorada per mort o per noues amors
text: M2Jrant en vos examen de pintura … [ clxvra] … que cessaran los mals de turmentarme
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 9, 1 x 10
Note manca el v. 53. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Fin”
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1702
City and Library Bruxelles Koninklijke Bibliotheek van België - Bibliothèque Royale de Belgique
Collection: Call number VB 6.534 1 C RP (Magasin - Réserve précieuse : Niv. -2) | Antic V.6534.1
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL | SEVILLA | 1535 ( al teixell, gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 214 (= I + 6 + 2-207 + I)
Collation +6 a-z8 A-C8
Size pàgina 294 × 204 mm (f. ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat. Foliació impresa en xifres romanes, amb errors
Binding mitja relligadura en pasta amb llom de pell, i tall jaspiat
Previous owners (oldest first) Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (nota a ploma al marge superior extern del f. 1 prel.: “Collegij societatis Jesu Tornaci”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1978
City and Library Coimbra Biblioteca Universitaria
Collection: Call number R 64-23
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + 1-207 + I (fol. ant. en romans)
Collation +6 a-z8 A-B8 C6
Size pàgina 267 × 192 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, íntegre, amb taques d'humitat i de brutícia i alguns errors de foliació. El f. 24 està repetit: el primer cop tan sols es correspon al Cancionero general en el recte, car en el vers del mateix foli es veu imprès un text religiós. Per això, el segon f. 24 sembla una esmena de l'anterior
Binding en pell, amb tall groc, i quatre nervis al llom. El teixell s'ha desprès del llom i, per tant, no es conserva
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catálogo dos Reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (1970) 155 , n. 578
Note alguns versos subratllats o assenyalats. Una nota enganxada al vers de la primera guarda, està firmada per Teófilo Braga

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1946
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/22316 | Antic R-22316 | Antic 40-7-
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 216 (= II + 6 + 2-207 + II) (fol. ant. en romans)
Collation +6 a3/4 b-h8 i3/4 k-y8 z3/0 A0/3 B8 C6
Size pàgina 279 × 202 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 1, 65 i 180-189; els ff. 12, 78 i 95 estan numerats erròniament
Binding moderna, en pell, amb el teixell de color vermell
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note anotacions d'antics lectors en els ff. 108v-116v. Al f. 1 prel. es veu escrita amb segell de tinta blava la xifra “30576”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3029
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE CANCIONEROS | Cancionero general Sevilla 1535
Title(s) in copy Hern del Castillo | Cancionero | General. || Sevilla. | J. Cromberger. | 1535. ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: III + 6 + j-ccvij + III
Collation [*]6 a-z8 A-B8 C7
Size pàgina 275 × 205 mm (f. ij)
relligadura 280 × 200 mm
Condition sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: vj (per xij), xiliiij (per xliiij), lxxvij (per lxxviij), xciiij (per xcv)
Binding en pell vermella amb gofrats i filets en sec que formen requadres i que es doren. Florons daurats als cantells. Cinc nervis i talls en daurats. Guardes blanques
Previous owners (oldest first) Bibliotheca Lindesiana (ex-libris imprès al foli de guardes)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
M. R. C. (inscripció a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons Relligador Saehnsson [?], relligador (al peu de la relligadura “BUND BY SAEHNSSON”)
References (most recent first) Descrit per: Ramos (2013), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies del Cancionero General de 1535, exemplar de la Hispanic Society (2005-06)
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 88
Note anotació al f. 2 preliminiar, centrat al marge inferior, hi apareix el número 6543 a ploma. Al f. 1 de guardes: “F/3 Crawford”, escrit a llapis per una mà del s. XX

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1515
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number A-325
Title(s) in copy CANCIONERO | GENERAL || 1535 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 prel. + i-ccvij + IV
Collation +6 a-z8 A-C4/3
Size pàgina 282 × 192 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. El f. 5 prel. que correspon a la taula no és original, sinó un facsímil qua substitueix un foli perdut, com ja s'inidica en una anotació al foli de guardes. Manca el foli final que era en blanc. Errades a la foliació: vj (per xii, esmenat a llapis), xiliiij (per xliiij), lvii-lviii i cxi-cxii estan bé, xciiij (per xcv), ccj (per ccij)
Binding antiga, artística, amb filets concèntrics gravats en sec (marró), dos al marge, quatre en la segona roda. Guardes de l'època de la relligadura de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil London ? 1928-02 (ex-libris capgirat i tallat al peu de la portada. A la primera guarda es veu anotat: “LONDRES - FEBRERO - 1928”, “I leaf of table in facsimile”)
References (most recent first) Catalogat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 278 , n. 131
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Note com la major part dels volums de Roque Pidal, nota xifrada a llapis sobre el preu del volum al foli final. Al volum del registre consta registrat el 1946-04-08 procedent de la “Caja Fuerte del Monte de Piedad”, com molts d'altres del fons Pidal. Prova de ploma al peu del f. xl; anotació al peu del f. lvij; al peu del f. cxlv nota sobre una peça de Boscán, de mà del s. XX; al peu del f. clxxxv una nota de la mateixa mà indica un error en l'ordre dels folis, avui subsanat (també en el f. clxxxiiijv i f. cxcij). Composicions numerades al marge per mà moderna

Record Status Created 2002-01-16
Updated 2017-01-26