Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2595
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Memorial, 49
Title of volume CARBONELL - MEMORIALES || 49 ( gravat al llom)
Copied 1478 - 1529

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 1 + 1 + 3-[176] + IV (folis inicials i finals de guardes modernes)
Collation format per plecs de deu bifolis
Page Layout 2 columnes
59 línies (f. 25rb)
Size pàgina 407 × 278 mm (f. 25)
caixa 338 × 200 mm
columna 338 × 65 mm
Hand diverses mans itàliques
Watermark animal àliga coronada (f. 9,) (tipus Briquet 92, Firenze: 1479, Lucca: 1487-1509, Venezia 1480;)
tisores amb un signe (cos del volum,) (del tipus Briquet 3698, Genova: 1459)
Pictorial elements Caplletres: algunes inicials en vermell, tot i que la major part de les inicials són de la mateixa tinta que l'escriptura, tot i que ocupen dues o tres unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense senyals visibles de perforacions
Reclams: sense reclams
Condition un primer foli de guardes antigues de pergamí, segueix els tres de guardes modernes del començament; les succesives relligadures han malmés el volum i s'ha perdut gairebé íntegra la secció de cobles; del seu penós estat i de la restauració que va rebre se'n fa ressò una anotació de 1786 que ocupa tot un foli previ al començament del volum. Té restes d'una antiga foliació a ploma feta amb xifres romanes i una de moderna, a llais, el f. xviii de l'antiga correspon al 19 modern; aquesta segona foliació va tota seguida i no considera els folis en blanc que foren arrencats ni els que s'han perdut
Binding moderna, substitueix les antigues cobertes de pell sobre fusta
Associated persons ordenà la seva restauració Francisco Javier de Garma Duran, arxiver
com exposà en 1786 Josef Serra y Sánchez de Lara, arxiver
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 131-62
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 38-39 , n. n4
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón
Note el volum era en molt mal estat ja al 1786, quan fou reenquadernat, i altre cop ho fou cap al 1900, havent-se perdut molt del text que contenia

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7824
Location in volume f. 19 (fol. mod.)
f. xviiii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1465
Desconegut. O creatura rahonable
Language català
Date traduït 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 19] Si be viuim irem en gloria | Beneyt es qui en lo cel fa festa … E consegreu solaç / e ris | Lo fer be : val als viure / e morts
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 8
Note últims 10 versos de la composició. Nota del mateix Pere Miquel Carbonell: “Mira en lo primer quatern del present libre apres la taula altra dança per mi pere Miquel Carbonell composta La qual jmmeditatament deu esser apres daquesta collocada / e scrita”. Una altra nota diu: “Aquesta Dança Dela mort ha compost vn sanct home doctor / e Canceller de paris appellat Joannes Climacus vulgo Climages / en lengua francesa. Apres es stada traduida en lengua Catalana. En la fi dela qual ha scrit en lati alguns metres / Et de felicitate et jnfelicitate hominis vt sequit Mortales dns [?] etc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9736
Location in volume ff. 23v-24 (fol. mod.)
ff. xxviiiv-xxix (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422 (cap. IX)
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS text: [ 23v] Segueixse la constitutio feta per la senyora reyna Maria muller qui fou del senyor rey don Alfonso de memoria immortal hon no fa mentio que lo dret del segell se haja a partir a sou e a liura … [ 24] … e axi los dits protonotari loctinent e archiver se han de pagar integrement en llur quitatio ordinaria
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9738
Location in volume f. 66v (fol. mod.)
ff. lxxiiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó) (cap. xvi)
Language català
Date celebració 1510
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9737
Location in volume f. 66v (fol. mod.)
ff. lxxiiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66v] Coble ab tornada contra aquells qui inicament / e ab enueja han jnstat e procurat contra lo archiuer fer tal constitutio
text: Homens jnics // e plens de males fades … E menyspreant daquest mon la tempesta
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note el mateix autor ha ratllat i esmenat alguns versos. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Segueixse la tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9739
Location in volume f. 66v (fol. mod.)
f. lxxiiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1545
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona) (cap. xvi)
Language català
Date celebració 1481
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9740
Location in volume f. 66v (fol. mod.)
f. lxxiiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2986
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona) (cap. xliii)
Language català
Date promulgat 1503
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8098
Location in volume f. 85vb (fol. mod.)
f. cxxvivb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85vb] Cobles ab tornada contra aquells qui inicament e ab enveia han instat e procurat contra lo Archiver fer la dita Constitucio En lany Mill D.x.
text: Homens inics / e plens de males fades … E menypreant / Daquest mon qujm fa festa [sa tempesta ratllat]
tit.: Aquesta altra tornada fiu yo quan solament la primera Coble no crehent ne fer altra e deya axi
text: Mare de deu / conscientia pura … Tostemps donant / a mi bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4, 1 x 4
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8099
Location in volume f. 126 (fol. mod.)
f. cclxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3187
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Yo Carbonell estimant poc la vida
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Continuacio de la dança de la mort
text: Yo Carbonell estimant poch la vida … E quant sic fa / La mort pren e separa
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició. Precedeix a aquest text una explicació en prosa sobre la constitució de les Corts de 1510 i segueix una rúbrica “Parla la mort al Canceller”
Record Status Created 2001-01-18
Updated 2011-03-15