Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2594
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number 2118 | Antic Costa 71
Title of volume Tractatus super processu | pacis et treuge ( pergamí enganxat a la part exterior de la segona coberta)
PROCESSUS | PACIS ET | TREUGAE ( teixell de la caixa de cartró en la qual es guarda el manuscrit)
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 147 (= X + 1 + 1-136) (fol. moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 112 28 3-610 7-812 9-1410 154; reclams horitzontals centrats al marge inferior
Page Layout 1 columnes
30 línies (f. 4)
Size pàgina 297 × 220 mm (f. 4)
caixa 195 × 140 mm
Hand gòtica rodona que bastardeja (ff. 134-136)
gòtica rodona (resta del còdex)
Watermark ocell (semblant a Briquet 12100, Bruxelles: 1402)
Pictorial elements caplletra inicial embotida de 6 unitats de pauta amb decoració afiligranada en vermell i lila; resta de caplletres, de 2 i 3 unitats de pautat, en vermell i blau, unes amb filigranes en vermell, blau i lila; calderons alternant en blau i vermell; rúbriques en vermell i tocs safranats a les majúscules
State justificació de règim complet (possibilitat de mastara?), primera línia en blanc
Condition folis 25-38v, 47-61v, 72v-82v, 93-102v, 120v-130v, 133r-v, 136v, més un quadern inicial de sis bifolis, amb l'exterior en pergamí, són en blanc; intercalats quaderns en blanc entre els tractats i corts
Binding en cuir (en mal estat) sobre fusta, llom caigut; tanques perdudes: només es conserva un ganxo que servia per tancar el còdex amb una cadena
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo
Soriano (2002), Inspecció personal
Note abundants notes marginals; cosida al verso del f. 101 hi ha la inscripció“Tractatus super processu pacis et treugae Cathaloniae”

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7428
Location in volume ff. 66v-67
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5312
Arnau Roger d' Anglesola. Deseiximent que Arnau Roger d'Anglesola i Ramon Roger de Pallars envien al rei Alfons el Benigne
Language català
Date escrit 1335-12-14
Incipits & explicits in MS text I: [ 66v] Diffidamenta secundum vsaticum quod in cipit per bonum vsaticum etcaetera. Al molt alt e molt poderos senyor nanfor per la gracia de deu Rey darago de valencia etcetera. Nuguet vescompte de Cardona appeyllat al vostre seruey … [ 67] … Empero senyor per aquest acuydamens nos nons entenen adeseixir dala persona de yos seyor ne de vostres fylls
datatio: Dades a caste follit de riu bragos a xiiij. dies de deembre Anno dominj .Mo.ccco.xxxvo.
text II: Al molt alt e molt poderos senyor namfors per la gracia de de Rey darago etcetera. Nartal Roger de payllars appeyllat a vostro seruey besan les vostres mans humilment … Semblans desiximens foren trameses al senyor per Narnau Roger de anglesola Ramon Roger de payllars les quals letres foren partides per a.b.c
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4231
Location in volume f. 68
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (cap. 23)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS text: [ 68] In curijs quas dominus rex Petrus bone memorie celebrauit in Ciuitate Barchinone Anno dominj Millesimo ccco.lxxxo. Item Senyor com per auer les auaries que los sauis e los fiscals speren auer dels fets crimjnals … no puxen auer sino altres e libres per gran compositio que sie
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:202-3
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7429
Location in volume ff. 69v-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5408
Sense identificar. Sentència sobre la qüestió entre Jaume I i els Montcada
Language català
Date promulgat 1310 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 69v] Secundum vsaticum simili modo. E3n nom de deu sie a tots manifest presens e esdeuenidos que questio ere entre lo seyor rey en Jacme per la gracia de deu rey darago (…) duna part e lo noble en Ramon vezcomte de Cardona de laltra part denant los nobles en Gillem de muncada en R. Berenguer dager e en G. dangl[es]ola jutges … [ 70v] … e son procurador en ponç de ceruera present sentencialment condepna. Dada fo aquesta sentencja en barçalona a .xi. kalendas de neembre del an dela in carancio de nostro seyor m.cc.lij en lalberch den roger Royg
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7430
Location in volume ff. 91-92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5473
Sense identificar. Disposició de pau e treva no identificada
Language català
Date promulgat 1310 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 91] de processu pacis et treuge. Habito consilio peritorum curie ducis gerunde Bartholomeus lunes Regens theusereriam dicti dominj ducis dubijs subsequentibus fecit fieri responsiones sequentes super processu pacis et treugue. Primo si lo veguer sens requesta de part pot fer stimacio dels dapnatges donats per ço que sapia a quant puya la dobla … [ 92] … Jtem si la part no fa instancia si lo procurador fiscal pot fer jnstancia en les coses de sus dites. Contra fautoris juris Regaliarum sit et non alias
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7431
Location in volume ff. 134-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5489
Sense identificar. Lletra reial sobre el procès de sotmetement, sense identificar
Language català
Date promulgat 1310 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Per qual manera se deu procehir per proces de sometent. Trelat de vna letra feta de manament del senyor Rey per lo veguer de barchinona al veguer de Gerona e a tots altres officials sobre lo proces de sometent
text: Al honrat en huguet de monbuy veguer de girona … [ 136] … ab aquesta nostra present letra ab sagel del offici a nos comanat sagelada. Datum en barchinona a xiij. de deembre layn de nostre senyor .Mccc.xc
Record Status Created 2001-01-18
Updated 2014-01-05