Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2593
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number 2108 | Antic Costa 109; 48 fol. / P
Title of volume Miscel·lània de dret català ( en una tarja encartada)
Copied 1401 - 1450 (una primera mà)
1451 - 1500 (una segona mà)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 334 (= 1 + i-cccxxxii + 1) (fol. moderna a llapis)
Collation volum format per quaderns de set i deu bifolis, sovint irregulars i mutilats; amb reclams horitzontals centrats al marge inferior i restes de signatures de quaderns amb xifres romanes
Page Layout 2 columnes (ff. i-xvii)
45 línies (f. 1)
Size pàgina 292 × 221 mm (f. 1)
caixa × mm
columna × 73 mm (f. 1ra)
Hand semigòtica diverses mans, la primera és una semigòtica de la primera meitat del s. XV de vegades força cursiva
cursiva va deixar nombrosos folis en blanc que foren ocupats posteriorment per d'altres mans cursives de la segona meitat del s. XV
Watermark arc amb sageta arc tensat amb fletxa (ff. i-xlvi)
cercles dos cercles superposats (ff. l-c)
flor tres flors (ff. cii-cviii, cxxxi, clxvi)
lletra "R" amb creu (ff. cxi, cxlvii-cliii)
muntanya de tres cims (ff. cxiii-cxix)
muntanya de tres cims dins d'un cercle (ff. cxxiiii-cxxv)
cavall cap d'un cavall (ff. cxxxiiii, cxxxvi)
cérvol (ff. clvii-clxv)
altres tots els motius anteriors (alternen fins al final del manuscrit)
Pictorial elements Altres: sense decoració, però a les parts de còpia més acurada trobem incipits en lletra gòtica formada de dues unitats de pauta; també es troben espais en blanc destinats a caplletres de tres o quatre unitats de pauta i rúbriques fetes amb gòtica de forma, però sense calderons ni cap ús de tintes de color
State justificació a punta seca, amb la primera línia escrita, que no sempre es respecta; sense restes visibles de perforacions
Condition guardes de pergamí enganxades a les cobertes; conserva una foliació en xifres romanes contemporània de la còpia però posterior a ella. Manquen els ff. 19-21, 32, 64-70, 101, 121-123, 128-129, 138-139, 142-143, 154-156, 162-164, 175, 189, 202, 209-212, 241-250, 309; són en blanc els ff. 71r, 111v, 141v, 180v, 181v i 280r-v
Binding antiga, taula folrada de pergamí potser amb posterioritat a la seva confecció, amb dos nervis, trencada pels marges i molt feta malbé, conserva una peça de l'antiga tanca metàl·lica
Associated persons Nom de al f. 333v s'esmenta Pere Mateu [?]("P ere mateu correu d e les l etres de la constitucio de contra [?] [expressió ratllada] Abella a .xiiii. de jen er")
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2547 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2100. 1301 - 1500. Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289.
manid 2547 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2100. 1301 - 1500. Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289.
References (most recent first) Tractat a: García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónico
Vist per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Note transcrit pel mateix copista principal que el Ms. 2100 d'aquesta biblioteca. A la part interior de la contracoberta, en el foli de pergamí enganxat, hi ha un abecedari de lletres petites. Té moltes anotacions marginals, dibuixos de cares, de mans, etc. que assenyalen passatges del text. Per a García y García es tracta d'un volum factici format a base de diversos còdexs

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4230
Location in volume ff. 85v-88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5148
Arnau Destorrents. Consell sobre pau i treva
Language català
Date escrit 1339 [?] - 1445 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85v] Conseyll del honrat narnau des Torrents savj en dret de Tarragona trames ala ciutat de Leyda sobre un proces de pau e de treva
text: Com la ciutat de Leyda tenges prosegujr per lo proces de pau e de treua los colpables en la mort den bartholomeu de tares … [ 88] … ab gran affectio a tot ço que fer pogues a honor e serui dela ciutat Scrit diluns primer dia de març
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5374
Location in volume f. 88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5149
Desconegut. Preconizatio fieri debet cum tubis et voce preconia in hunc modum
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88v] Item preconizatio fieri debet cum tubis et voce preconia in hunc modum
text: Ara oyats que us fa hom a saber per manament daytal veguer … els factors coajutors conseylladors daquell
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5375
Location in volume f. 100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5150
Desconegut. Memorial per fermar los publicats per contumàcia
Language català
Date promulgat 1380 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] Memorial per purgacio et per fermar de dret los publicats per contumacia e quiscu in soliu en propies persones ab penyores tinents movents e valents empero ab que les penyores desus dites sien bastants quicun dels querelats poden tornar aquelles matexes penyores pusque no sie la querela per jnjuria nj per pena
text: Primerament sie interrogat lo dit veguer … per los dits tornats en pau e daqui anant fahedores
Note al f. 100v es transcriu una carta escrita en català que es torna a transcriure al f. 141: [rubr.] “Memorial per purgacio et per fermar de dret los publicats per contumacia e quiscu in soliu en propries persones ab penyores tinents movents e valens empero ab que les penyores dessus dites sien bastants quiscun dels querelats poden tornar aquelles matexes penyores pusque no sie la querela per injuria nj per pena. [Text] Primerament sie interrogat lo dit veguer (…) per
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5376
Location in volume ff. 102-103v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5148
Arnau Destorrents. Consell sobre pau i treva
Language català
Date escrit 1339 [?] - 1445 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102] Conseyll del honrat narnau destorrees sauj en dret de tarragona trames ala ciutat de Leyda sobre un proces de pau e de treva
text: Com la ciutat de leyda entenges proseguir per lo proces de pau e de treua los colpables en la mort den bartholomeu de tares … [ 103v] … a honor e serui dela ciutat Scrit diluns primer dja de marc
Note es torna a transcriure el text dels ff. 85v-88
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5377
Location in volume ff. 103v-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5149
Desconegut. Preconizatio fieri debet cum tubis et voce preconia in hunc modum
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] Item preconizatio fierj debet cum tubjs et voce preconja jn hunc modum
text: [ 104] Ara oyats que us fa hom a saber per manament daytal veguer … e els factors coajutors conseylladors daquell
Note es tracta del mateix text transcrit abans al f. 88v
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5378
Location in volume ff. 151v-152
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5151
Desconegut. Alegacions per part dels que es muden de lloc
Language català
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 151v] Adlegacions per part dels quis muden del loch hon stauen e sen van
text: Par que los homens de la manresana ques son feyts vehins dela vila … [ 152] … quj sen anaren de la manresana la quan senyoreyan
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 5379
Location in volume f. 153
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5152
Desconegut. Pràctica de procés de pau e de treva
Language català
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Praticha de proces de pau e de treva
text: Literam citatoriam debet ex suo oficio moderare (…) Dat lo clam per pau e per treua donant … en altra manera sino comparje contra aquel no porie eser procehit
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5381
Location in volume f. 174
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5154
Desconegut. Resposta de demanda: de béns de pubills i pubilles
Language català
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 174] Resposta de demanda. Com bens de pubylls o de pubylles sesperen esser se venen
text: Los tudors del pubyll fermaran en nom del pubill … ques dige que no es en usança pus seguir ne sera lo contracte
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5380
Location in volume ff. 195-197
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5153
Desconegut. Alegacions pro e contra de tenir dos domicilis
Language català
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195] IHS. Adlegacions pro e contra per tenjr dos domjcilis
text: En Iacme de ffarjsporta tots temps tench son domjcilj en lo loch de ratera … [ 197] … e dorm aquj algunes vegades
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5382
Location in volume ff. 326-327
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5155
Desconegut. Set articles de la fe catòlica que es pertanyen a la humanitat de Jesucrist; els deu manaments, els set pecats mortals, el set sacraments i els pecats que només poden absoldre el bisbe o el papa
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 326] Aquests son los vij articles dela ffe catolica quis pertanyen ala humajtat de Jesuchrist
rubr.: [ 326vb] x manaments
rubr.: los vij peccats mortals
rubr.: [ 327ra] los vij sagraments
rubr.: coses qujs (…) nos poden absolre sino per lo bisbe
rubr.: aquests casos son solament papals
Record Status Created 2001-01-18
Updated 2024-05-13