Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2589
Name Pere Eixarc (Mossèn), Cavaller
Pere Exarch
Sex H
Title Cavaller
Milestones Lloc vinculat València [?]
Other Associations with Works texid 1413 Antonio Beccadelli, Llibre dels fets i dits del gran rei Alfons (tr. Jordi Centelles, Canonge de València), traduït 1351 a quo - 1400 [?]
Record Status Created 1996-11-21
Updated 2000-04-30