Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2589
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Memorial, 30 | Antic Estancia 12, calaix 66; Memorial Antiguo núm. 39
Title of volume Carbonell. Memoriales, 30 ( al llom)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler (compilador segons Duran), Jaume Garcia (compilador segons Duran), Pere Benet Jornet (compilador segons Duran), 1495 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-119 + II
ff.: I-IIII + I-ccxx + II
Pictorial elements Caplletres: dues caplletres decorades en tinta negra
Rúbriques algunes rúbriques en vermell o en negre i vermell
Condition foliació moderna sobre dues d'antigues, la segona de mà de Carbonell; els folis finals són en blanc
Binding posterior, de paper i pergamí al llom
Associated persons Anotacions de Pere Benet, arxiver
Anotacions de Rafael Domènech, arxiver
References (most recent first) Tractat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 3:118-23
Note amb anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9617
Location in volume ff. cxcviii-ccii (fol. ant.)
ff. 99-102 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3154
Francí Desvalls, Cavaller. Lletres de batalla contra lo comte d'Iscla Mossèn Torrelles
Language català
Date escrit 1471-05-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcviii] Letres de batalla contra lo comte de Iscle Mossen Torrelles tremetes per Mossen Franci dez Valls pus Jove
text: Quant es vergonyosa cosa en publichs actes tenir la honor los cavallers avorrida … [ ccii] … trobareu en la vila de Perpinya persona ab bastant poder per rebre qualsevulla resposta qui de vos me vingue E perque paraules mudar nos puguen vos tremet la present partida per A.B.C. sotscrita de la mia ma hi ab lo segell de mes armes segellada per Dalphim haraud a la relatio del qual stare
datatio: Dada en la vila de Perpinya a VI del mes de maig del any mil CCCCLXXI
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9735
Location in volume ff. ccii-cciiii (fol. ant.)
ff. 102-104 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3115
Cosí germà de Francí Desvalls. Lletra de batalla contra Bofillo de Judice capità de Renat d'Anjou
Language català
Date escrit 1471-05-06
Record Status Created 2001-01-18
Updated 2024-05-13