Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2585
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Còdexs de la Generalitat. Procès, 6
Copied 1372 - 1373

External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Tractat a: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia III:171
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS intr.: In nomine Sancte et individue trinitatis patris et filii et Spiritus sancti. Noverint universi quod die xv madij anno a nativitate Domini Millesimo ccc.o septuagesimo secundo Cum illustrissimus ac magnificus princeps et dominus dominus Petrus dei gracia rex aragonum … sots los capitols condicions forma e manera davall scrites la resposta seguent
text: Primerament senyor com la dita cort entena que vos havets mester dos anys e mig de spay … Et volgue e mana la dita senyora la present carta esser ab son segell pendent segellada
conf.: Testimonis foren a aço presents mosen Ramon Peguera majordom de la dita senyora … Visa Regens
auten.: Signum mei Jacobi Conesa protonotari … et firmamentis factis per dominum Regem domina Regina domino duce et Curia
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2013-05-28