Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2579
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Cancelleria. Reg. 1506
Copied 1364 - 1365

External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia II:306

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4186
Location in volume ff. 77-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4811
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona - Lleida)
Language català
Date celebració 1364 - 1365
Incipits & explicits in MS text: … a tot maior profit e segurtat del dit Berenguer Bertrant no requests ne demanats daqui avant lo dit general o los dits deputats a conexença daquests si puxe mudar corregir tolre et anadir una vegada e moltes no mudada substancia
conf.: Quibus siquidem Capitulis lectis et publicatis in presentia dicte Domine Regine … et tradi quot quot vellet publica jnstrumenta bulla plumbea seu sigillo magestatis vel alio comuni roborata
auten.: Signum Petri dei gracia regis aragonum … Qui promissis jnterfui eaque per Capitula in octo folijs pergameneis scribi feci et clausi et corrigitur in III.a linea XXIj Capituli ubi dits deputats
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2014-08-02