Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2577
Name Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)
Sex H
Milestones Naixement Valladolid 1658-09-01
Mort Madrid 1734
Associated Persons altre incorporà a la seva biblioteca llibre se: Pedro Núñez de Guzmán, Marqués de Montealegre
altre incorporà a la seva biblioteca llibre se: José Pellicer de Ossau y Tobar, cronista
altre incorporà a la seva biblioteca llibre se: Juan Lucas Cortés, bibliòfil
altre incorporà a la seva biblioteca llibre se: Pedro Portocarrero de Guzmán, fe catòlica romana
Affiliation historiador 1658-09-01 - 1734
bibliòfil
erudit
fe catòlica romana
Owner of manid 1446 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/481. 1401 - 1450. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1794 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/482. 1391 - 1410. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1795 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/483. Guillem Sant Martí, 1501 - 1550. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem.
manid 1986 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/999. 1501 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2002 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/4116. 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 2103 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (42). Avignon: Arnau de Vilanova, 1309. Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309.
manid 2181 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1125. 1351 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 2481 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5109. 1551 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2482 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5567. 1601 - 1700. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2485 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/680. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2491 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/5899. Barcelona[?]:, 1781 - 1810. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2493 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/5550. 1601 - 1700. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2518 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1116. 1441 - 1450. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1442 - 1443.
manid 2541 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1120. 1428 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427.
manid 2542 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1121. 1429 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430.
manid 2543 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1122. 1435 a quo. María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó, Corts de Montsó, promulgat 1435.
manid 2569 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (13-14). 1341 - 1360. Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?].
manid 2609 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1119. 1451 [?] - 1525 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1418 - 1427.
manid 2657 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1126. 1401 [?] - 1500 [?]. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 5130 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro). 1732 ad quem. Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
References (most recent first) Tractat a Alberola Fioravanti (1995), Guía de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 98-100
Tractat a Sánchez Mariana (1993), Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX 60-1
Note Incorporà a la seva biblioteca llibres que havien estat de José Pellicer, Juan Lucas Cortés i Pedro Portocarrero de Guzmán. La seva biblioteca fou dipositada entre 1808 i 1813 ca. a la Biblioteca Real, d'on va arribar des del Monasteri benedictí de Montserrat (Madrid), on va retornar en 1815; en lloc de dipositar-se a la Biblioteca Nacional, Bartolomé José Gallardo va lliurar-la a la Real Academia de la Historia. Existeixen diversos índexs manuscrits de la col·lecció, el més antic és de 1737 i el realitza el pare fra Diego Mecolaeta, Bibliotecari del Monestir de Nuestra Señora de Montserrat a Madrid (RAH 9/5218); el 1738 en feu un altre Juan de Iriarte, Bibliotecari de Fernando VI (RAH 9/4918 -hi ha una altra còpia a RAH 9/5937 ff. 51 i ss. i a BNM 13465 i 20463). El pare Mecolaeta confegí un nou índex entre 1739 i 1754 (RAE G-6) i un resum per al bibliotecari que el succeiria en 1754 (BNM 11287 f. 197). Vers el 1836 Agustín Durán, Director de la BNM en feu un altre, més breu, alfabètic d'autors i matèries (BNM Ms. Res. 19) i el 1850 els acadèmics Francisco de Paula Quadrado y de Roo i Antonio de Benavides y Navarrete en feren un altre, quan la col·lecció passà des del Congrés a l'Acadèmia (RAH 9/1-1498)
Record Status Created 1996-10-29
Updated 2018-04-10