Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2575
Name Baltasar Sorio (Fra), Vicari
Sex H
Title Vicari
Milestones Naixement València 1447 ca.
Floruit 1511
Lloc vinculat Paris (hi va estudiar teologia)
Mort 1557-09-27
Affiliation teòleg 1447 ca. - 1557-09-27
OP
clergue regular
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Altres regent dels estudis València: Convent de sant Domènec (1509)
Altres lector Tortosa: Catedral (durant més de vint-i-cinc anys)
Other Associations with Works texid 3077 Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva, Dels richs tresors del clar entendre, escrit 1511-09-29 ca.
Note fou anomenat el 1509 Vicari General dels Convents reformats de València i exercí el càrrec fins al 1512. Fundà a Tortosa dos col·legis, un per al seu ordre (després esdevingut Universitat) i un altre per a la instrucció dels moriscos. Vicari General i Reformador dels convents de Catalunya ca. 1532. Morí centenari
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2018-04-09