Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2571
Name Pere Martí, poeta
Sex H
Milestones Naixement València [?]
Floruit 1501 - 1540
Lloc vinculat València
Mort 1540 [?]
Affiliation poeta
clergue regular
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Beneficiat València: Convent de Santa Caterina (1501) (la identificació no és segura)
Capellà València: Hospital general (1516)
Professor de Sagrada Escriptura València: Estudi general (1524) ([?])
Author of texid 3074 Pere Martí, Real ciutat pel rey etern fundada, escrit 1511 a quo
References (most recent first) Tractat a Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 685-6
Note Ferrando no confirma que fos clergue; però sembla poder identificar-se amb un homònim que fou professor de Sagrada Escriptura
Record Status Created 1996-10-27
Updated 2018-04-06