Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2571
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 | Antic 21-2-7; X-4-35; X-2-2; 2-2-7
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 59ra-86ra
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 59ra] Consulta
text: Magnifich mossen iohan | Ffabra caualler ualent | Pel gentil atreuiment | Quentre dones uos roman … [ 59rb] … Si lo contrari faran | Del que delles ordit he | Ab la flor de llir tambe | les dones habitaran
rubr.: Entrada
acc.: Spill llum e regla | homens aregla | Dones blasona | Lo llir corona | Spines carts crema | Ço diu lo tema
rubr.: Tema
tema: Sicut lilium inter spinas | Sic amica mea inter filias
rubr.: Perfaçi
rubr.: Primera part del perfaçi
pref.: Deu creador | hunich senyor | omnipotent | Llatriament | Qual sol adore | Quant puch honore … [ 60va] … los meus darres | anys vint e mes | tots seruint deu | seguons veureu
rubr.: Primer libre de sa iouentut Primera part de la fadrinea ab sa mare
text: Deu aiudant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreuiar | me vull lexar | la infantea | Ma fadrinea … [ 86ra] … Tots finalment | homens he fembres | promens profembres | vixcam deça | salvats della | direm Amen
Condition extractes
Associated MSS/editions manid 1814 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806. 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Note aquest testimoni extracta diversos fragments del ms. 4806 de la Biblioteca Vaticana. Aquests fragments es corresponen amb els següents versos de l'edició de Miquel i Planas: vv. 1-18, 20-57, 86-97, 115-117, 128-129, 144-146, 148-162, 165-205, 232-251, 323-332, 365-368, 384-392, 406-445, 460-463, 478-485, 493-501, 528-555, 568-581, 620-621, 672-693, 706-721, 730-736, 747-756, 759-782, 784-819, 879-883, 920-937, 950-956, 960-995, 1036-1041, 1046-1049, 1053-1055, 1066-1077, 1090-1093, 1104-1109, 1125-1126, 1129-1130, 1141-1146, 1158-1165, 1175-1189, 1266-1269, 1289-1301, 1320-1345, 1382-1392, 1434-1524, 1548-1552, 1555-1560, 1573-1577, 1582-1587, 1604-1607, 1612-1622, 1629-1631, 1638-1654, 1657-1669, 1684-1697, 1702-1707, 1744-1748, 1759-1764, 1766-1772, 1774-1804, 1812-1823, 1837-1847, 1862-1867, 1896-1898, 1916-1937, 1955-1969, 2000-2004, 2022-2027, 2077-2089, 2102-2103, 2154-2161, 2166-2173, 2194-2197, 2238-2253, 2258-2263, 2295-2299, 2354-2356, 2394-2397, 2430-2440, 2450-2454, 2459-2475, 2478-2485, 2532-2539, 2628-2633, 2650-2653, 2660-2664, 2669-2671, 2694-2707, 2717-2718, 2748-2751, 2835-2836, 2847-2851, 2880-2888, 2898-2901, 2915-2918, 2953-2969, 2976-2977, 2979-2991, 2997-3022, 3027-3039, 3068-3083, 3095-3097, 3110-3114, 3140-3141, 3146-3165, 3237-3241, 3258-3261, 3283-3287, 3295-3297, 3329-3335, 3362-3368, 3394-3398, 3480-3483, 3504-3506, 3510-3543, 3599-3602, 3610-3615, 3644-3657, 3686-3692, 3804-3807, 3824-3846, 3849-3852, 3862-3865, 3880-3895, 3908-3909, 3922-3925, 3927-3939, 4022-4023, 4044-4058, 4065-4077, 4111-4135, 4154-4159, 4175-4178, 4195-4208, 4256-4262, 4269-4270, 4296-4309, 4322-4325, 4405-4406, 4414-4426, 4482-4484, 4552-4559, 4582-4601, 4664-4666, 4683-4684, 4885-4886, 4888, 4916-5211, 5213-5362, 5365-5539, 5541-6009, 6022-6037, 6103-6107, 6117-6131, 6147-6154, 6180-6188, 6226-6264, 6293-6321, 6360-6361, 6364-6366, 6372-6389, 6402-6407, 6412-6414, 6421-6423, 6434-6437, 6448-6505, 6539, 6547-6559, 6580-6583, 6610-6613, 6707-6709, 6719-6721, 6724-6741, 6760-6775, 6827-6835, 6855, 6861-6862, 6880-6901, 6922-6927, 6931-6943, 6947-6949, 7014-7027, 7040-7085, 7097-7101, 7135-7138, 7220-7287, 7370-7375, 7379-7420, 7428-7472, 7474-7480, 7495-7503, 7512-7535, 7572-7576, 7608-7679, 7686-7725, 7737-7738, 7749-7750, 7762-7779, 7825-7827, 7833-7836, 7848-7854, 7906-7913, 7919-7922, 7957-7958, 7964-7965, 7979-7981, 7986-8000, 8006-8029, 8061-8070, 8150-8151, 8159-8162, 8194-8203, 8294-8307, 8310-8317, 8326-8358, 8433-8434, 8438-8450, 8460-8475, 8483-8495, 8512-8522, 8542-8547, 8554-8556, 8562-8569, 8630-8645, 8691-8726, 8752-8764, 8959-8969, 8976-8985, 9054-9061, 9074-9084, 9087-9088, 9192-9199, 9210-9216, 9375-9387, 9396, 9412-9416, 9432-9433, 9438-9444, 9472-9475, 9728-9731, 9736-9738, 9764-9772, 9786-9790, 9802-9808, 9831-9832, 9859-9861, 9882-9887, 9944-9946, 9962-9967, 9990-10012, 10015-10018, 10038-10052, 10121-10139, 10152-10167, 10232-10257, 10277-10311, 10384-10391, 10398-10409, 10413-10417, 10432-10435, 10444-10447, 10482-10783, 10890-10958, 10960-11124, 11126-11593, 11595-11691, 11693-12109, 12124-12150, 12157-12197, 12230-12233, 12241-12248, 12260-12268, 12318-12347, 12365-12377, 12383-12385, 12576-12578, 12655-12678, 12722-12730, 12732-13180, 13212-13226, 13304-13341, 13343-13714, 13716-14485, 14554-14563, 14578-14630, 14681-14705, 14751-14822, 14880-14907, 14982-14993, 14995-15072, 15154-15172, 15183-15189, 15240-15241, 15356-15364, 15382-15392, 15403-15417, 15478-15500, 15522-15525, 15535-15555, 15562-15574, 15584-15592, 15608-15615, 15638-15653, 15660-15663, 15668-15675, 15690-15705, 15713-15715, 15719-15729, 15746-15758, 15769-15774, 15817-15819, 15842-15844, 15853-15874, 15946-15953, 15974-15978, 15993-16005, 16136-16144, 16231-16244, 16281-16285 i 16316-16359. Text a dues i, majoritàriament a tres columnes, còpia del Ms. Vat. 4806, núm. marg. 1-119, segons s'indica en una nota prèvia al text: “4806, in foglio Rime in Spagnuolo”. A l'índex preliminar s'afegeix: “Apres que torni de Roma lo trobi de ventura, estampat en 8o y lo comprí”
Record Status Created 1993-04-05
Updated 2012-01-28