Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2570
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1191
Title of volume Goigs catalans ( al llom)
Copied 1491 - 1600 (Eulàlia Duran)
1501 - 1600 (Vicenç Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 37 (= 18-55) (fol. mod.)
ff.: 37 (= 1-37) (fol. ant.)
Collation indestriable, el relligador ha refet a cada pas els bifolis com li ha semblat i ha enganxat folis per tot arreu; no existeixen reclams de quadern
Page Layout 18 línies
Size pàgina 280 × 190 mm (f. 22 ant.)
caixa 208 × 145 mm
Hand gòtica del s. XVI (18r-55v)
Watermark altres la restauració del paper les ha fet invisibles
Pictorial elements rúbriques en vermell fins al f. 30r; a continuació solament s'ha copiat l'abreviatura de Cobla abans de cadascuna
State justificació completa, amb pautat a cada línia que marca el límit superior i inferior de l'escriptura línia a línia; quatre perforacions als extrems superior i inferior de la fulla (forma 11); primera línia sense escriure
Condition còdex restaurat: tenia folis fets malbé pels marges i la tinta havia atacat el paper (fet força malbé sobretot a partir del foli 34), en particular al començament
Binding recent, però ha conservat un troç de la relligadura original, equivalent al llom més la meitat de cada tapa
References (most recent first) Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 263-4
Note la llengua està força castellanitzada i sembla de començaments del s. XVI. Fins al f. 39v es copia a línia tirada; des del 40r a vers per línia

Internal Description
Number of texts in volume: 17
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1447
Location in volume ff. 18-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4874
Desconegut. Cantem tots devotament
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] L3os gost [sic] de nostre senyora de las dolos
text: C3antem tots de votament | vostras intimes dolos | mare del omnipotent | reparo dells peccados … [ 19] … dau nos gratia y socors | que ab molt pur enteniment | sentia an vostres dolos | mare del omnipotent
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 6, 1 x 4
Note cada cobla constitueix un paràgraf escrit a línia seguida; segueixen diversos versicles, el (versus, el responsus i una oratio, en llatí, a la fi del foli, i segueix exactament igual després de cada poema al llarg de tot el manuscrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 634
Location in volume ff. 19v-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4875
Desconegut. Les tristes llàgrimes vostres
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Los goxs de la soledat
text: Les tristes llagrimes vostres | mogen vos a pietat | verge de la soledat … [ 20v] … feu nos part dels plaes vostres | queus causa resositat | en nostra necessitat
Poetic Stanza 1 x 3, 5 x 7, 1 x 8, 1 x 7, 1 x 3
Note segueix fins a la fi del foli el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 217
Location in volume ff. 21-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2949
Bernat Fenollar, Prevere. Vostres goigs ab gran plaer
Language català
Date escrit 1535 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Los goixs de nostra senyora del roser
text: Vostres goigs ab gran plaher | cantarem senyora mia … [ 22v] … preseruau verge maria | los confrares del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornade”; segueix fins a la fi del foli el responsus i la oratio, enllatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 142
Location in volume ff. 23-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4877
Desconegut. Déu etern per sa clemèntia
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Los goixs de sanc [sic] Roch
text: Deu etern per sa clementia | a vos sanct Roch nos hadat, | per quens fosseu ad vocat | en lo temps de pestilentia … [ 25] … sant elm de fensa la nau | axi, sant Roch, defensau | aquest poble de la pesta
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 7, 7 x 8
Note segueix fins a la fi del foli el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 221
Location in volume ff. 25-26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4878
Desconegut. Ab gran goix y alegria
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] L3os goixs del pare nostre sanc [sic] Domingo
text: Ab gran goix y alegria | cantarem vostres llaos | sant Domingo llum y guia … [ 26v] … oyu llus suspis y plos | sant domingo lum y guia | dels frares predicados
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 6, 1 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4130
Location in volume ff. 27-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4879
Desconegut. Clar espill de santa vida
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Los goixs del glorios sanct Raymon de penya fort
text: C3la [sic] espil de sancta vida | digna de molt bon recort | socorreu aquell quius crida | Sanct Ramon de Penya Fort … [ 28v] … san Ramon de penya fort
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 6, 1 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4131
Location in volume ff. 28v-30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4880
Desconegut. Puix vos ama tant Maria
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Los goixs del glorios sanct hyacintho
text: P3uix vos ama tant Maria | queus promet del cel fauors | siau nos amparo y guia | sanct hyacintho glorios … [ 30] … Puix vos concedeix Maria | lo que voleu sanct dichos | siaunos amparo y guia | sanct hyacintho glorios
Poetic Stanza 1 x 4, 9 x 6, 1 x 4
Note els quatre darrers versos van precedits de la rúbrica “Tornada”; segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4132
Location in volume ff. 30v-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4881
Desconegut. Sou espill de casta vida
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 30v] Sou spil de casta vida | y en amor un seraphi | llum de sanctedat complida | Nicolau de Tolenti … [ 32] … Socorreu al fel queus crida | alcansau li goig sens fi | llum de sanctedat complida | nicolau de tolenti
Poetic Stanza 1 x 4, 9 x 7, 1 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 32v
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4133
Location in volume ff. 32v-33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4882
Desconegut. Benaventurat sant Pere
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 32v] B3eneuenturat sanct Pera | vicari de Jesu christ | dichos en aquest mon trist | lo deuot que en vos espera … [ 33v] … y los dimonis fugien | ab la vostra oratio | y ab la predicao [sic] | los gentils se conuertien
Poetic Stanza 1 x 4, 6 x 8
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 34
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4134
Location in volume ff. 35-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4883
Desconegut. Màrtir sou de gran valia
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 35] M2artyr sou de gran valia | sanct magi molt glorios … [ 37] … mirau donchs o nostre erro | y oyu nostres clamors | Puix venim a vostra casa | y sepulchre tan honros | dy […] | y pregau […] peccados
Poetic Stanza 1 x 4, 10 x 8, 1 x 4
Note degut a la corrossió de la tinta, hi ha diverses paraules de la darrera cobla que són il·legibles; segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins el foli 37v
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4135
Location in volume ff. 37v-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4884
Desconegut. Puix Déu vos ha dat virtut
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 37v] P3uix deu vos ha dat virtut | de tornar lo malalt sa | vullaunos donar salut | sanct cosme, y sanct damia … [ 39] … Ja que teniu tal virtut | peral deuot christia, | procurau per tots salut | Sant cosme, y sant damia
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 6, 1 x 8, 1 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 4136
Location in volume ff. 39-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4885
Desconegut. Màrtir sant Sabastià feu
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 39r-v] M3artyr sant sabastia | feu, que deu per sa clementia | a tot poble cristia | deslliure de pestilentia … [ 41v] … vullaulo donchs suplicar | pus que sopu en sa presentia | quens vulla tots desllurar [sic] | del mal de la pestilentia
Poetic Stanza 1 x 4, 9 x 8
Note les tres primeres estrofes estan escrites a línia seguida, i a partir de la quarta estrofa cada vers ocupa una línia d'escriptura. Segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 42
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 4137
Location in volume ff. 42-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4886
Desconegut. Cantarem ab alegria
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 42] C3antarem ab alegria | vostra vida sanct Joan | pus de vos prophetat han | que de christo sou la via … [ 44v] … sou parent y tant ben quist | feu que tots tingam posada | ab aqueixa gran bergada | de sancts y de gerarcihia [sic]
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 6
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 45
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 4138
Location in volume ff. 45-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4887
Desconegut. Puix sou de tot aquest poble
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 45] P3us sou de tot aquest poble | deuotament inuocat | St Eudalt martyr tan noble | siau nos sempre aduocat … [ 47] … St Eudalt martyr tant noble | siau nos sempre aduocat
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 6, 2 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 47
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 4139
Location in volume ff. 47-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4888
Desconegut. Sant Just benaventurat
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 47] S3ant Just benauenturat | pus de christo sou amic | siau patro y aduocat | daquesta ciutat de Vic … [ 48v] … Pus de gloria coronat | en lo cel estau tan ric | Sant Just benauenturat | pregau pert tots los de Vic
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 6, 1 x 4
Note segueix el versus més el responsus i la oratio, en llatí, fins al foli 49
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 4140
Location in volume ff. 49-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4889
Desconegut. Puix que tanta gran virtut
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 49] P3uix que tanta gran virtut | Deu del cel vos a donat | vullau nos donar salut | pare sant Ramon Nonat … [ 51] … Soplicamuos glorios | pare sant Ramon Nonat | que de tots mals perillosos | guardeu quan sareu cridat
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note segueix, fins al final del foli, el versus més el responsus i la oratio, en llatí
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 4141
Location in volume ff. 51v-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4890
Desconegut. Puix sou verge i digna
Language català
Date escrit 1490 [?] - 1600 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 51v] P3us sou verge y digna | de Jesus esposa | oyu nos gloriosa | sta Catharina … [ 53v] … De caritat fina | la mes feruorosa | oyu nos gloriosa | Santa Catarina
colofó: ora pro nobis beata mater Catarina Vt digni
Poetic Stanza 1 x 4, 9 x 6, 1 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2000-12-12
Updated 2014-01-04