Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2565
Name Rafel Perera, notari
Sex H
Milestones Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation notari
copista
Institutional Affiliation Notari Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
Escrivà Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne
Printer or scribe of manid 2384 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 11. Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467. Casa dels Jurats, Llibre del regiment de sort i de sac, promulgat 1447 a quo.
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2018-04-06