Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2563
Name Nicolau Güells, jurista
Nicolai Guells
Sex H
Milestones Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation jurista
Institutional Affiliation Altres Ciutat de Mallorca: Reial Audiència
Owner of manid 2263 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 181. 1471 ca. - 1500. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2018-04-06