Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2563
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1830
Title of volume Fr. Johan | Bala || Rahonament | del anima | ab lo cors ( al llom)
Copied 1510 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 230 (= II + i + 1-223 + ii + II) (foliació moderna)
Collation reclams gairebé a cada foli, al marge inferior interior; col·lació difícil de realitzar degut a l'estat del manuscrit (humitat)
Page Layout 1 columnes
21 línies
Size pàgina 220 × 150 mm (f. 5)
caixa 155 × 105 mm
Hand humanística
Watermark balança (als ff. 77, 80-81)
mà amb guant i flor (al f. 74)
cap d'home amb estel (al f. 130)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, de traç molt senzill
Rúbriques en vermell
Tocs de color de color vermell a les majúscules
Altres: el vermell ha estat emprat per tatxar els errors de còpia
Other features Justificació: caixa traçada a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Perforacions: perforacions als angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition moltes taques d'humitat que dificulten la lectura del text en moltes pàgines, ja que la tinta s'ha esborrat pràcticament; tinta corrosiva emprada als folis finals (ff. 221-223); manquen dos folis, un entre els ff. 8 i 9 i l'altre entre els ff. 67 i 68
Binding moderna, de pergamí; tall vermell
History of volume Adquirit 1958
Previous owners (oldest first) Josep Porter i Rovira, llibreter 1958
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 291-2
Note notes d'una altra mà (s. XVI)
Subject Manuscrit datat
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Ms.+1830&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMs.+1829 catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4109
Location in volume ff. 1-223v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4869
Joan Bala. Raonament de l'ànima ab lo cors
Language català
Date escrit 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Prolec en lo libre o bre[u tr]actat Jntitulat Rahonament dela anima ab lo cors
prol.: E3N nom de nostre senyor deu pare fil y sanct sperit qui en trinitat es vn deu poderos e jnfinit. Comença vn breu rahonament que fa lo cors ala anima. Compost per lo Jndigne frare Johan bala del monestir de sanct gyeronim de Vall de bron. En lo quall tracta ha molts y bons ensenyaments … Mas tan solament he scrit ço que a nostre senyor deu ha plagut donar me ha entendre de tot sia ell lohat y beneyt Amen
tit.: [ 1v] Oratio
text I: S2Enyor ver deu pare omnipotent. Pare de misericordia y de pietat del qual procehexen tots los bens y doctrines … Quj en trinitat perfeta vius e regnes jn secula seculorum. Amen
tit.: Tostemps sien a tu saluts en nostre senyor anima mia molt cara
text II: R2Ecort te donques anima mia molt cara de mi. Recort te que amor es la tua vida … [ 223v] … per amor del vostre char fill Jesus qui ab lo pare y spirit sanct viu e regna eternament en vnitat. Amen. Jesus, Jesus, Jesus
colofó: E2s acabat a lahor y gloria de nostre senyor deu pare fill y sanct spirit lo libre intitulat rahonament del cors y de lanjma en lany Mil cinc cents y deu en lo qual son scrites coses simples … pero molt profitoses a tots aquells empero qui les saben fer a profitar. Sera empero acabat tot lo contengut en la derrera epistola en lo lubre de vida que apres de aquest si plau a nostre senyor scriurem en lo qual seran vistes molt marauelloses coses
Record Status Created 2000-11-07
Updated 2017-05-22