Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2560
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (10) | Antic R-342 (10)
Imprint València: Joan Jofré, 1502-08-02

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 2
ff.: 86 i 83 (fol. moderna a mina de plom)
Collation 12
Page Layout 2 columnes (només part del text)
26 línies (f. [1] amb una en blanc)
Size pàgina 185 × 132 mm (f. [1])
caixa 147 × 92 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition el segon full es troba relligat fora del seu lloc, ocupa el f. 83 del volum, que queda al final de l'imprès amb signatura CF/4 8 (MANID 2688)
Binding moderna, coberta de vellut morat, amb talls daurats i les guardes folrades amb acabat nacrat
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 2688 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (8). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes , n. 3
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 2 , n. 33075
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 8 , n. 144514
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 140-41 , n. 201
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 1168
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2109
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2 , n. 41, 135 i 658
Note Aguiló creu que és part d'un volum més gran, mentre que Ribelles Comín creu que només era de dos fulls

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2730
Location in volume f. [a j]r-v
f. 86r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3178
Francesc Borgonyó. O clau que huy·ns obre del cel la gran porta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] Oracio molt deuota y deprecatiua ala verge maria deles virtuts lloant aquella: fetes per lo reuerent mosen borguonyo
text: O clau que huyns obre: del cel la gran porta … [ [a j]v] … guardau que no y basta guardar virtut uostra
Poetic Stanza 4 x 10, 1 x 5
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7714
Location in volume f. [a ij]ra-vb
f. 83ra-vb (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3176
Francesc Borgonyó. De virtuts sou exalçada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a ij]ra] De virtuts sou exalçada | en los cels que dignament | Dignament fou reclamada | de virtuts vergexcellent … [ [a ij]vb] … Y en la vltima jornada | nons desviel pensament | pux sou mare inuocada | de virtuts vergexcelleut [sic]
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 6, 2 x 4
Note els vv. 3-4 de la primera cobla es corresponen amb el refrany. Cadascuna de les cobles de sis versos va seguida de la indicació “dig.”, que s'adiu amb l'inici del refrany; aquest foli no es troba ben paginat. Aguiló transcriu els versos inicials d'aquesta composició
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7459
Location in volume f. [a ij]v
f. 83v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3177
Francesc Borgonyó. Pux ab virtuts lo món us magnifica
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: Oracio
text: Pux ab virtuts : lo mon vos magnifica … que ab virtut. visquam la nit yl dia
colofó: Eestampat [sic] en Valencia any .m.d.ij. a .ij. de agost Per iohan ioffre
Poetic Stanza 1 x 12
Note el foli on es copia aquesta composició no es troba ben numerat
Record Status Created 2000-11-03
Updated 2013-11-07