Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2556
Authors Ferran II, Rei de Corona d'Aragó
Titles Taxes i ordinacions
Date / Place promulgat Barcelona 1479-09-17
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject Corona d'Aragó (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3301
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-78 (BITECA manid 2444)
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)
Location in witness ff. 257-265v
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Taxes i ordinacions, promulgat 1479-09-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 257] Taxes e ordinations nouament fetes per lo molt alt e molt excellent Rey don ferrando de castella e de Arago sobre les exactions que per los secretaris scriuans de manament e altres de casa de sa Magestat han dequiauant fet sobre les prouisions y priuilegis per ells pachadors que foren fetes en Barchinona a .xvij. de setembre En lany Mil.CCCC. Lxxviiijo
text: [N]5OS don ferrando per la gratia de deu Rey de Castella etc. Volents entendre e ab eficatia prouehir que nostres subdits e vassalls e altres qualseuol persones … [ 265v] … sien punits en la forma damunt dita
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 2196
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/295 (BITECA manid 1218)
Copied Barcelona [?]: 1479 a quo - 1510 ca.
Location in witness ff. 89-99
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Taxes i ordinacions, promulgat 1479-09-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Taxes e ordinacions nouament fetes per lo molt alt e molt excellent Rey don ferrando de castella e de arago sobre les taxacions que per los secretaris scriuans de manament et altres de casa de sa magestat han de aqui auant fer sobre les prouisions e priuilegis per ells espachadors que foren fetes en barçelona a xvij de setiembre en lany mil quatrecents setanta nou
protoc.: Die dominica xxij januari 1486 dominus pol presbiter fuit assumptus Jn capellanum Jllustrissimj Jnfantis
intitulatio: Nos don ferrando per la gracia de deu Rey de castella et caetera
pream.: volents entender ab efficacia proueyr que nostres subdits e vassals e altres qualseuol persones … [ 89v] … e aquelles faran per raho de aquelles pertanyents en et per la forma e manera seguents
dispositio: Cosses que delles letres citatories simples sis vol hi haje jnhibitio e compulsa de actes … [ 99] … deles quals Coses manam esser feta la present ab lo sagell nostre de que vsauam abans que fossem rey darago enpendent segellada dada enla ciudad de barcellona a xvij dias de setiembre enlany dela natiuidad de nostre señor Mil cccc lxxviiij e del nostre regne
epíleg: segellada dada en barcellona a xvij dias de setiembre en lany dela natiuidat de nostre señor Mil cccc lxxviiij e del nostre regne
Record Status Created 1992-05-22
Updated 1999-10-31