Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2556
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 3519
Title of volume Ordinacions o Constitucions den Sanctacilia ( f. 13)
Copied Castelló d'Empúries: José María Llobera, 1830 ca.

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 84 (= 1-12 + 13-28 + 29-84)
Size pàgina 96 × 144 mm (f. 13)
caixa 71 × 135 mm
Hand moderna, segle XIX
Condition les ordinacions ocupan els folis 13 a 28; segeixen altres ordinacions sobre "arbres que donan o pugan donar dany en terra de altre" (f. 28r-30r), y sobre "altres ordinacions, constitucions o costums concedits per lo Senyor D. Pere Segon " (f. 30v-32v). Segeix el Index (f. 33r-34r) on tots els textos estan barejats. A partir del f. 34, tots estan en blanc.
Binding pergamí flexible

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4101
Location in volume ff. 13r -28v i 33-34 (index)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Title(s) in witness Ordinacions o Constitucions den Sanctacilia, f. 13
Incipits & explicits in MS text: [ 13] En nom de Deu sia estas son las Ordinacions que fenlo Senyor Roy Don Jaume de bonamemoria … [ 28v] … ates que l'home deu portarla y pujarla
índex: [ 33] De las dos ordinacions se¤aladas las primeras ab la lletra O y las segonas ab la lletra R … [ 34] … Vendrer y tablar arbres.O. 31
Note No hi ha foliació
Record Status Created 2000-10-31
Updated 2007-06-01